Nejbližší kurzy

Co nás čeká v příštích dnech a týdnech?

22. března 2019 Co je zlobení, co je povaha a co už může být duševní onemocnění - poslední volné místo - 30% sleva last minute

22. března 2019 Kulatý stůl: Jak řešit každodenní problémy v praxi pečovatelské služby? - poslední 2 volná místa

27. března 2019 Zvyšování psychické odolnosti pracovníků v sociálních službách - termín je plně obsazen

28. - 29. března 2019 Asertivní komunikace v prostředí sociálních služeb - trénink asertivních technik - termín je plně obsazen

1. - 2. dubna 2019 Emoční inteligence - termín je plně obsazen

3. dubna 2019 Práce s neverbální komunikací - kurz plný praxe a zážitků - termín je plně obsazen

8. dubna 2019 Kulatý stůl: Jak řešit každodenní problémy v praxi sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi - poslední 4 volná místa

8. - 9. dubna 2019 Komunikace vedoucího pracovníka - trénink zadávání úkolů a podávání zpětné vazby podřízeným kolegům

11. dubna 2019 Psychiatrické minimum I. - poslední 4 volná místa

11. - 12. dubna 2019 Komunikace s problémovými typy lidí I. a II. - poslední volné místo

15. dubna a 13. května 2019 Trénujeme paměť seniorů I. a II. - poslední 4 volná místa

17. dubna 2019 Psychiatrické minimum II. - navazující - komunikace s lidmi s duševním onemocněním - termín je plně obsazen

17. dubna 2019 Základy péče o člověka s demencí

26. dubna 2019 Kde končí "sociální negramotnost" a kde se už může jednat o duševní onemocnění aneb co může v chování klientů signalizovat začínající duševní onemocnění - poslední 3 volná místa

25. - 26. dubna 2019 Naučte se řešit konflikty!

29. - 30. dubna 2019 Průvodce krizovou intervencí

2. - 3. května 2019 Asistovaný kontakt !!NOVINKA!!

13. května 2019 Možnosti práce s násilím v rodinách

13. - 14. května 2019 Rozvoj a posilování zdavé profesní sebeúcty pracovníků v sociální oblasti

15. května 2019 Zvyšování psychické odolnosti sociálních a vedoucích pracovníků

15. května 2019 Psychiatrické minimum II. - komunikace s lidmi s duševním onemocněním - poslední 3 volná místa

16. května 2019 Přišel k nám nový klient...

17. května 2019 Psychiatrické minimum III. - aktivizace klientů s duševním onemocněním

20. - 21. května 2019 Manipulace ve vztahu uživatel - poskytovatel služby

20. května + 6. června 2019 Individuální plánování zaměřené na člověka - poslední 2 volná místa

21. května 2019 Reminiscence - vzpomínání - jako jedna z validačních metod

22. května 2019 Zvládání projevů agresivního chování u klientů sociálních služeb a možnosti prevence

22. května 2019 Psychiatrické minimum I. - úvod do problematiky - poslední volné místo

22. - 23. května 2019 Jak úspěšně jednat s lidmi (podle typologie MBTI) - poslední volné místo

23. - 24. května 2019 Jak si z rodiny klienta udělat dobrého partnera při poskytování sociální služby

27. května 2019 Úvod do krizového plánování - práce s klienty s problémovým chováním

27. - 28. května 2019 Asertivní komunikace v prostředí sociálních služeb - trénink asertivních technik

29. května 2019 Základy práce s člověkem s mentálním postižením

30. - 31. května 2019 Oprávněné postupy sociálního pracovníka při ukončování spolupráce s klientem

30. - 31. května 2019 Vedení týmu v sociálních službách

3. - 4. června 2019 Průvodce krizovou intervencí

3. - 4. června 2019 Emoční inteligence

4. - 5. června 2019 Jak zvládat stres

5. června 2019 Vedení porad v prostředí sociálních služeb

6. června 2019 Práce s neverbální komunikací

7. června 2019 Co je zlobení, co je povaha a co už může být duševní onemocnění

6. června 2019 Work-life balance jako prevence syndromu vyhoření

10. června 2019 Prevence výskytu štěnice domácí

10. června 2019 Zvyšování psychické odolnosti pracovníků v sociálních službách

10. - 11. června 2019 Úzkosti a deprese u klientů s s mentálním postižením a autismem

11. června 2019 Psychiatrické minimum I. - úvod do problematiky

12. června 2019 Psychiatrické minimum II. - komunikace s lidmi s duševním onemocněním - plně obsazeno

13. - 14. června 2019 Time Management

13. - 14. června 2019 Práce s agresí v sociálních službách pro lidi s mentálním postižením a autismem - s nácvikem vybraných šetrných úchopů

20. června 2019 Psychiatrické minimum III. - aktivizace klientů s duševním onemocněním