NABÍDKA OTEVŘENÝCH KURZŮ DO KONCE ROKU 2020:

PROSINEC 2020: 

4. prosince - Co je zlobení, co je povaha a co už může být duševní onemocnění - formou on-line

4. prosince - Zvyšování psychické odolnosti PSS - formou on-line

4. prosince - Aktivizující péče o člověka s mentálním postižením - formou on-line

4. prosince - Aktivizující péče o seniora - práce s imobilním a špatně komunikujícím klientem - formou on-line

7. prosince - Kulatý stůl pro NZDM - formou on-line

7. prosinceKým jsem a kam jdu aneb jak posílit své uvědomění a hodnotu - formou on-line

7. prosince - Kulatý stůl pro odlehčovací služby - formou on-line

8. prosince - Zastav se a zpomal - formou on-line

8. prosince - Kulatý stůl pro služby pro lidi s duševním onemocněním - formou on-line

8. - 9. prosince - Manipulace ve vztahu uživatel - poskytovatel služby - formou on-line - Last minute SLEVA 30%

9. prosince - Doprovázení umírajících - formou on-line

9. - 10. prosince - Validace podle Naomi Feil I. + II. - formou on-line

10. prosince - Kulatý stůl pro pečovatelské služby a osobní asistenci - PSS - formou on-line

10. - 11. prosince - Asertivní komunikace v prostředí sociálních služeb - trénink asertivních technik  - formou on-line

10. - 11. prosince - Jak si z rodiny klienta udělat dobrého partnera při poskytování sociální služby - formou on-line

14. prosince - Kulatý stůl pro odlehčovací služby - formou on-line

14. prosince - Zastav se a zpomal - formou on-line

14. prosince - Psychiatrické minimum I. - formou on-line

14. - 15. prosince - Manažerská akademie I. - (dlouhodobý kurz - prosinec 2020 - duben 2021)

14. - 15. prosince - Vedení týmu v sociálních službách - formou on-line

15. prosince - Psychiatrické minimum I. - formou on-line

15. prosince - Kým jsem a kam jdu aneb jak posílit své uvědomění a hodnotu - formou on-line

16. - 17. prosince - Rozvoj a posilování zdravé profesní sebeúcty pracovníků v sociální oblasti -  formou on-line

17. prosince - Kým jsem a kam jdu aneb jak posílit své uvědomění a hodnotu - formou on-line