Zastav se a zpomal... II.

8 hodin (1 den)

7

 

 

 

 

 

 

Termíny

23.6. 2023
26.10. 2023

O kurzu

Zveme Vás na setkání se silou plně prožívané přítomnosti.

V kurzu „Zastav se a zpomal I.“ byli účastníci pozváni, aby zkoumali možnosti propojení s vlastním těžištěm - zdrojem síly, naděje a odvahy. V semináři byli teoreticky i prakticky uváděni do kontemplace jako způsobu, jak být s tímto zdrojem v kontaktu.

Kurz „Zastav se a zpomal II.“ bude tuto dovednost dále prohlubovat. Je vhodný jak pro ty, kteří potřebují základní uvedení do praxe vnitřního ztišení, usebrání a bdělé pozornosti, tak pro zkušenější, kterým poskytne prostor pro prohloubení jejich cesty.

Bude nabídnut úvodní praktický zácvik do kontemplace jako nepředmětné meditace, v nezbytně nutné míře budou vyložena teoretická východiska a celkový kontext.

Základními prvky semináře jsou společné doprovázené i tiché meditace a prakticky zaměřené promluvy lektora. Pro zájemce bude nabídnut krátký osobní rozhovor s lektorem mezi čtyřma očima.

Předchozí účast na kurzu „Zastav se a zpomal I.“ ani na jiných podobných kurzech není nutná.

Co si z kurzu odnesete:

  • praktický způsob, jak i v běžném životě poodstoupit od víření činností, myšlenek a emocí a získat nad nimi větší nadhled
  • zkušenost přítomného okamžiku jako prostoru svobody a kreativity
  • poznání, že to, čemu říkáme „já“, má mnoho vrstev
  • větší porozumění sobě a svým motivacím
  • náměty, jak zvolnit životní tempo
  • uvolnění, odpočinek, obnovení sil

Pro koho je kurz určený:

  • pro pracovníky v pomáhajících profesích, kteří chápou, že porozumět druhému neoddělitelně souvisí s porozuměním sobě samému.
  • pro ty, kteří tuší, že kdesi za vnitřním hlukem je ukrytý „ prostor“, kam můžeme vstoupit. Když si dovolíme ho zakusit, můžeme se dotknout toho, kým ve skutečnosti jsme. Takové poznání pak může proměnit i způsob, jak zacházíme s vlastním životem a jak se stavíme k druhým.
  • pro ty, kdo jsou otevřeni novým zkušenostem a/nebo chtějí prohloubit svoji dosavadní zkušenost s vnitřním životem.

Doprovázet Vás bude zkušený lektor Robert Elva Frouz  (www.elvafrouz.cz), který se zabývá osobním doprovázením v duchu kontemplace a vedením kurzů, jejichž společným jmenovatelem je kultivace laskavé pozornosti.

Je vhodné vzít si volné a pohodlné oblečení.

Doporučujeme těm, kteří mají opravdovou chuť poznat více sami sami sebe a prozkoumat nové cesty. Nedoporučujeme proto hlásit se pouze nebo především kvůli splnění povinnosti. Kurz chce být hlavně inspirací, posilou a odměnou.

Pro koho je kurz určený

Rozsah kurzu

8 hodin (1 den)

Místo konání

Diakonická akademie, Belgická 22, Praha 2

Akreditace

MPSV

Lektor/ka

Mgr. Robert Elva Frouz

Doporučený počet účastníků

8 - 12

Jarní cena

2.590 Kč

Podzimní cena

2.790 Kč

Manažer/ka kurzu

Jana Neužilová

Telefon: 731631413

E-mail: jana.neuzilova@diakonicka-akademie.cz

Čas konání

9:00 - 16:30