O DIAKONICKÉ AKADEMII

Jsme dceřinou společností druhé největší neziskové organizace v ČR Diakonie ČCE a více než 20 let se zabýváme vzděláváním zaměstnanců v pomáhajících profesích. Za tu dobu jsme zrealizovali několik tisíc kurzů.

Díky zpětné vazbě tisíců absolventů našich kurzů i díky spolupráci s předními odborníky připravujeme a inovujeme kurzy tak, aby odpovídaly moderním trendům a potřebám.

V nabídce máme kurzy z oblasti soft skills (manažerské kurzy, kurzy osobnostního rozvoje, kurzy pro pohlazení po duši) a odborné kurzy pro pracovníky v přímé práci (se seniory, s lidmi s postiženími, služby prevence). Pro ty, kteří chtějí sdílet dobrou praxi, nabízíme kulaté stoly na různá témata. Naprostá většina kurzů má akreditaci MPSV.

Naši lektoři jsou prověření a respektovaní odborníci s praxí v daných oborech. Mnozí z nich mají zkušenost jak ze sociální oblasti, tak i z komerční sféry.

Přijďte se i vy osobně přesvědčit, že naše kurzy patří k tomu nejlepšímu, co se na trhu v sociální oblasti nabízí!