Zeptejte se

Máte nejasnosti v oblasti vzdělávání?

VAŠE DOTAZY

Zajímá vás něco ohledně vzdělávání? Přečtěte si přehled nejčastějších dotazů nebo co říká zákon o vzdělávání. Máte jiné dotazy? Využijte našeho formuláře níže. 

CO ŘÍKÁ ZÁKON O VZDĚLÁVÁNÍ?

Jak je v zákoně 108/2006 Sb. ukotveno další vzdělávání sociálních pracovníků?

Zaměstnavatel je povinen zabezpečit sociálnímu pracovníku další vzdělávání v rozsahu nejméně 24 hodin za kalendářní rok, kterým si obnovuje, upevňuje a doplňuje kvalifikaci.

Formy dalšího vzdělávání jsou:

  1. specializační vzdělávání zajišťované vysokými školami a vyššími odbornými školami navazující na získanou odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka,
  2. účast v kurzech s akreditovaným programem,
  3. odborné stáže,
  4. účast na školicích akcích,
  5. účast na konferencích.

Podrobné informace si můžete přečíst v zákoně 108/2006 Sb. § 111, odst. 1-8.

 

Jak je v zákoně 108/2006 Sb. ukotveno další vzdělávání pracovníků v sociálních službách?

Obdobně jako sociálním pracovníkům, i pracovníkům v sociálních službách je zaměstnavatel povinen zabezpečit další vzdělávání v rozsahu nejméně 24 hodin za kalendářní rok. Další vzdělávání probíhá stejnými formami, jako je uvedeno výše. Povinnost účasti na dalším vzdělávání se nevyžaduje za kalendářní rok, v němž pracovník v sociálních službách absolvoval akreditovaný kvalifikační kurz.

Podrobné informace a přesné znění si můžete přečíst v zákoně 108/2006 Sb. § 116, odst. 9.

 

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY

Pokud pracuje zaměstnanec na zkrácený úvazek, vztahuje se na něj také povinnost 24 hodin za rok?

Pokud zaměstnanec vykonává činnost na zkrácený pracovní úvazek, povinnost dalšího vzdělávání se nekrátí.

V případě, že zaměstnanec pracuje na část úvazku jako sociální pracovník a část úvazku jako pracovník v sociálních službách, musí absolvovat 24 hodin vzdělávání pro sociální pracovníky a dalších 24 hodin vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách?

Je-li zaměstnanec zařazen jako sociální pracovník a současně jako pracovník v sociálních službách, musí splnit další vzdělávání pro každou pozici zvlášť, tedy 2 x 24 hodin.

Každý kurz je akreditován pro určité pracovní pozice, takže sociální pracovník nemůže své vzdělání doložit akreditovaným kurzem pro pracovníky v sociálních službách a opačně. Některé kurzy však mají akreditaci pro obě profese zaráz.

Vztahuje se povinnost dalšího vzdělávání také na brigádníky, studenty, stážisty, dobrovolníky apod., kteří dlouhodobě pracují v zařízeních v přímé péči o klienta?

Povinnost dalšího vzdělávání se vztahuje na zaměstnance, kteří jsou zařazeni jako sociální pracovníci nebo pracovníci v sociálních službách. Forma pracovně-právního vztahu není rozhodující.

Pokud stálý zaměstnanec studuje SŠ, VOŠ nebo VŠ sociálního zaměření, musí i on absolvovat povinné další vzdělávání?

Pregraduální studium jakéhokoli typu není dalším vzděláváním ve smyslu ustanovení § 111 a § 116 zákona, tudíž není možné jej do toho započítat.

Další podrobnosti můžete najít na stránkách MPSV.

 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Diakonická akademie, s.r.o. zpracovává a uchovává od svých zákazníků, zájemců o kurz a účastníků kurzu tyto údaje - údaje o jménu, příjmení, datu a místu narození, a to za účelem vydávání osvědčení o absolvování kurzů (na základě podmínek Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. v § 117a, odst. 3 písm. e.).

Výše zmíněné údaje o zákazníkovi, včetně fakturačních údajů (název organizace / příp. samoplátce; kontaktní mail, telefon, adresa) budou uchovány po dobu 10 – ti let od posledního kurzu, který zákazník v Diakonické akademii, s.r.o. absolvoval.

Údaje jsou uchovávány v interní elektronické databázi Diakonické akademie, s.r.o.

Zákazník může kdykoli požádat o opravu těchto údajů.

Zákazník může požádat o vymazání všech osobních údajů, které o něm Diakonická akademie, s.r.o eviduje, a to nejdříve po uplynutí  platnosti akreditace posledního kurzu, který v Diakonické akademii, s.r.o. absolvoval. Platnost akreditace lze ověřit na stránkách akris.mpsv.cz.

K osobním údajům mají přístup pouze pověření pracovníci Diakonické akademie, s.r.o.

Máte právo kdykoli vznést dotaz na systém uchovávání, zpracovávání či opravování těchto Vašich osobních údajů, a to nejlépe telefonicky na čísle 739 320 819, případně písemně na adresu Diakonická akademie, s.r.o., Belgická 22, 120 00 Praha 2.

 

NAPIŠTE NÁM

Nenašli jste odpověď na to, co hledáte? Potřebujete podrobnější informace k vzdělávací povinnosti? Máte konkrétní dotaz k našim kurzům? Napište nám.

 

Na tento email bude odeslána odpověď. Prosím, překontrolujte si jeho správnost.
sedmmínusdva=

Pozn.: položky označené * jsou povinné.