První pomoc prakticky a zážitkově

8 hodin (1 den)

První pomoc

Termíny

16.3. 2023
17.5. 2023

O kurzu

Kurz plný zážitků s profesionální záchranářkou, trochou adrenalinu a černého humoru, na jakém jste ještě nebyli!

Na kurz navazuje První pomoc prakticky a zážitkově - rozšiřující kurz, který prohlubuje poznatky a může být zaměřen na specifickou cílovou skupinu (děti, senioři apod.). Pokud máte za sebou minimálně jednodenní kurz První pomoci z jiné organizace, můžete se také tohoto rozšiřujícího kurzu zúčastnit. Rozšiřující kurz lze objednat na zakázku do vaší organizace.

Co se v kurzu naučíte:

 • na vlastní kůži si vyzkoušíte roli zraněného, vážně nemocného i amatérského záchranáře
 • získáte jednoduché praktické tipy, co dělat při život ohrožujících stavech, které si určitě zapamatujete (dozvíte se třeba, k čemu všemu se může hodit známá píseň Stayin´ Alive od Bee Gees, aj...)
 • v autentických modelových situacích si vyzkoušíte zásah při různých úrazech
 • ověříte si, „co s vámi udělá“ bezprostřední kontakt se život ohrožujícím stavem a „otužíte se“ pro reálné situace v praxi

Co se v Rozšiřujícím kurzu (na zakázku) naučíte:

 • Na vlastní kůži si znovu vyzkoušíte nejen roli zraněného, vážně nemocného, záchranáře, ale dostanete i zpětnou vazbu k vašemu řešení situací.
 • Praxe je tím nejlepším učitelem, proto budeme opakovat a prohlubovat situace, o kterých jsme si v předchozím kurzu jen povídali nebo na ně nevyšel čas.
 • Budete namaskováni a zranění budou vypadat jako reálná!
 • Poznáte více sami sebe, jak jste schopni zvládat stresové situace.
 • Budete odcházet s menším strachem a s větší jistotou v poskytování první pomoci.

Lektorka: Mgr. Kateřina Jankovcová, DiS. vystudovala Vyšší odbornou školu se specializací zdravotnického záchranáře a na Univerzitě Karlově absolvovala speciální pedagogiku. Pracuje na klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ve VFN v Praze. Řadu let se věnuje vodnímu záchranářství. Jako lektorka vede více než 10 let praktické a tréninkové kurzy z oblasti 1. pomoci, primární prevence rizikového chování a z oblasti podpory samostatnosti lidí s mentální a tělesným postižením. Účastníci si ji cení zejména pro její energii, neustálý úsměv, nadšení pro téma a její velmi praktické zaměření.

 

Pro koho je kurz určený

Rozsah kurzu

8 hodin (1 den)

Místo konání

Diakonická akademie, Belgická 22, Praha 2

Akreditace

MPSV

Lektor/ka

Mgr. Kateřina Jankovcová, DiS.

Doporučený počet účastníků

8 - 12

Jarní cena

2.490 Kč

Podzimní cena

2.490 Kč

Manažer/ka kurzu

Jana Neužilová

Telefon: 731 631 413

E-mail: jana.neuzilova@diakonicka-akademie.cz

Čas konání

9:00 - 16:30

Reference od účastníků

 • Zajímavé podání, lektorka byla velice příjemná. Překvapilo mě, že se dá udělat kurz o záchranářství v tak pozitivní náladě. 

 • Děkuji za váš kurz a velké díky paní lektorce za trpělivost, názorné ukázky a zodpovídání našich všetečných a zvídavých otázek.

 • Bylo dobré vidět, jak člověk může vypadat při různých stavech bezvědomí.

 • Díky za praktické ukázky, modelové situace i příjemné zopakování teorie.

 • Oceňuji informace, které se na "zdrávce" neučí, nabyté dovednosti z kurzu budu aplikovat v praxi.

 • Skvělá a akční lektorka. Kurz byl moc pěkný a přínosný.

 • Je důležité se dozvědět, jak někomu zachránit život.

 • Jsem poučena o první pomoci. Určitě už budu schopná pomoci, ať v domácnosti nebo v práci při jakémkoliv úrazu.

 • Dodalo mi to víc jistoty, že budu vědět, jak se zachovat při záchraně života nebo u nějakého úrazu.

 • Doporučila bych kurz všem nad 30 let, ať ví, jak se v životě zachovat. První školení, kde jsem se nenudila.

 • Bylo to super, vtipné a praktické, více takových kurzů !