REFERENCE

reference

 

 

 

 

 

 

V roce 2022 jsme uskutečnili celkem 572 kurzů, z toho bylo:                                               

  • 320 otevřených kurzů   
  • 208 zakázkových kurzů vytvořených na míru zařízení s různými službami z celé ČR 
  •   44 kulatých stolů

Všech našich aktivit se zúčastnilo 6 864 účastníků z různých částí ČR.

Vybrané reference jednotlivých účastníků kurzů uvádíme vždy na stránce daného kurzu zcela dole.          Mimo mnoha jiných organizací jsme školili pro:

Organizace se službami prevence

Centrum sociálních služeb města Děčín, p.o.: intervenční služby, služby pro osoby se zdravotním postižením, služby pro seniory, pečovatelská služba

Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram, p. o.

Centrum sociálních služeb Znojmo

PIAFA Vyškov, z.ú.: SAS pro seniory, osoby se zdrav. postižením a pro rodiny                             a mnoho dalších...

Organizace se službami pro lidi s postižením 

APROPO Jičín, z.ú.: denní stacionář, osobní astistence, sociální rehabilitace

Asistence, o.p.s.: osobní asistence, sociální rehabilitace pro lidi s tělesným a kombinovaným postižením

Bellevue, poskytovatel sociálních služeb, Slaný

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje

FOKUS Turnov, z.s.

Společnost Dolmen: chráněné bydlení, sociálně terapeutická dílna, podpora samostatného bydlení, tréninkové pracoviště

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s.

Spolusetkávání Přerov, z.ú.

Rytmus Liberec: poradenská činnost, sociální rehabilitace pro lidi se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním, pro lidi s mentálním postižením

Jasněnka,z.s.

Denní a týdenní stacionář Jihlava, p.o.

Domov Maxov: ambulantní a pobytové služby pro osoby se zdrav. postižením

Domov Na Stříbrném Vrchu

a mnoho dalších...

Organizace se službami pro seniory a paliativní péčí     

Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb

Domov důchodců Bystřany

m seniorů Kdyně, p.o. 

Domovy na Orlici 

Domov pro seniory Sloupnice

Hospic svatého Jana Neumanna Prachatice 

Hospic Dobrého pastýře Čerčany

Pečovatelské centrum Praha 7  

a mnoho dalších...

Velké neziskové organizace

Charita Česká republika -  Frýdek-Místek, Olomouc, Valašské Meziříčí, Vsetín, Zábřeh: Služby pro seniory, lidi s postižením a služby prevence

Diecézní charita Plzeň - Azylový dům Betlém Cheb

Diakonie ČCE - Brno, Betánie Náchod, Milíčův dům Jaroměř, Krabčice, Litoměřice, Myslibořice, Ostrava,  Praha, středisko Rolnička, Sobotín, Valašské Meziříčí, Vsetín, západní Čechy, MŠ a ZŠ speciální Praha 5, ZŠ SPŠ ve Vrchlabí aj.: Služby pro seniory, lidi s postižením a služby prevence

Armáda spásy v České republice, z.s. -  Karlovy Vary, Ostrava: sociální služby pro lidi bez domova, seniory, děti a mládež se sociálním znevýhodněním, lidi se závislostmi

Přijďte se přesvědčit, že vzdělávání u nás stojí za to!

Ze zpětných vazeb účastníků kurzů:

" Už teď se těšíme na pokračování kurzu. Je vzácný úkaz, když zaměstnanci vyhledávají školení a chtějí, ať je další."

" Velmi přínosná pro mne byla možnost zamyslet se nad tím, co denně dělám. Reflexe i sebereflexe. Možnost uvažovat, kam posunout svoji práci."