Sebelaskavost jako zdroj naší síly I. - úvod do mindfulness

8h (1 den)

orez_skala

Termíny

27.9. 2022
Mgr. Šimon Grimmich Přihláška
31.10. 2022
Mgr. Gabriela Urbášková Přihláška

O kurzu

Všímavá sebelaskavost je jedním z pilířů naší sebedůvěry a sebeúcty. Je o odvaze vystavit se tomu, co se v nás skutečně děje. A s laskavým zájmem - jako dobrému příteli - nabídnout sám sobě pomocnou ruku. Pokud se ocitneme v obtížné situaci, nebo se nám něco nepovede, nabízí nám sebelaskavost nové možnosti, jak reagovat, aniž bychom se nechali odsoudit hlasem vnitřního kritika. Posiluje naši akceschopnost naplňovat naše cíle, jasně nastavovat hranice a říkat NE, když je to zapotřebí. Sebelaskavost je zdrojem naší vnitřní síly, občerstvuje nás. Přijďte načerpat z tohoto zdroje a  ochutnat nabídku mindfulness.

Co si z kurzu odnesete:

  • jednoduchá a účinná cvičení, která napomáhají zvládat stres a negativní emoce díky plnému prožívání přítomného okamžiku
  • profesionální  podporu v oblasti sebe-péče
  • náměty, jak získat odstup od posuzujících myšlenek a jak zacházet se svým vnitřním kritikem
  • zkušenost, jak být sám sobě nejlepším přítelem v každodenním životě i v náročných situacích

Na úvodní kurz navazuje kurz Sebelaskavost II., ve kterém si můžete protřednictvím interaktivních cvičení zmapovat základní aspekty sebelaskavosti.

 

 

Pro koho je kurz určený

Rozsah kurzu

8 hodin (1 den)

Místo konání

Diakonická akademie,s.r.o., Belgická 22, Praha2

Akreditace

MPSV

Lektor/ka

Mgr. Gabriela Urbášková, Mgr. Šimon Grimmich

Doporučený počet účastníků

8-12

Podzimní cena

2.590 Kč

Manažer/ka kurzu

Renata Andršová

Telefon: 733 167 715

E-mail: renata.andrsova@diakonicka-akademie.cz

Čas konání

9:00 - 16:30 hod.