Manažerská akademie I.

96 hodin (6 x 2 dny)

Manažerská akademie

 

Termíny

21.6. 2023
21-22.6., 11.-12.9., 11.-12.10., 13.-14.11.2023, 8.-9.1., 12.-13.2.2024 - PLNĚ OBSAZENO Přihláška
18.9. 2023
18.-19.9., 19.-20.10., 13.-14.12.2023, 15.-16.1., 15.-16.2., 20.-21.3.2024 - PLNĚ OBSAZENO Přihláška

O kurzu

Manažerskou akademii jsme koncipovali na základě zkušeností se systematickým vzděláváním manažerů v komerční oblasti a do MA jsme převzali to, co se nejlépe osvědčilo a co v praxi funguje. I většina lektorů je vybrána tak, aby měli zkušenosti jak s komerční, tak i se sociální oblastí, což považujeme za velmi důležité. Kurzy jsou interaktivní s minimem teorie, hodně věcí si účastníci vyzkoušejí formou her a cvičení.

Manažerskou akademii tvoří 5 dvoudenních kurzů a 2 jednodenní kurzy.

Pro koho je určena:

 • pro vedoucí pracovníky střední linie
 • pro ředitele organizací
 • pro sociální pracovníky
 • pro ty, kteří se na svoji manažerskou funkci chystají a připravují

Témata:

1. Osobnost a role manažera (16 hodin)

Lektorka: Mgr. Zdenka Tmějová

 • dokážete si vymezit svoji roli manažera a odlišit ji od dalších rolí na pracovišti
 • zjistíte, jaký jste typ osobnosti podle testu MBTI, a ujasníte si svoje silné a slabé stránky
 • zjistíte, jak reagujete v manažerské zátěži
 • zhodnotíte svůj manažerský potenciál v praxi a s pomocí lektora si vytvoříte strategii svého rozvoje
 • posílíte svoje sebevědomí, motivaci, přirozenou autoritu a manažerskou sebejistotu

2. Vedení týmu a motivace (16 hodin)

Lektor: Jiří Nejedlý

 • získáte ucelenou představu o úspěšném vedení pracovního týmu
 • identifikujete svůj preferovaný styl řízení a naučíte se efektivněji uplatňovat svoje manažerské dovednosti
 • dozvíte se, jak rozvíjet a nefinančně motivovat svůj tým
 • dokážete hledat alternativní přístupy ke zvládání obtížných situací v týmu a vyvarujete se chyb a omylů

3. Komunikace vedoucího pracovníka nejen s podřízenými (16 hodin)

Lektorka: Mgr. Patricie Chvojková

 • naučíte se zadávat úkoly podřízeným metodou SMART - metodou, která - pokud se správně používá - funguje a - přináší výsledky
 • dozvíte se, jak plnění úkolů přiměřeně kontrolovat
 • natrénujete si motivační zpětnou vazbu
 • dozvíte se a vyzkoušíte si, jak chválit a jak konstruktivně kritizovat své podřízené
 • posílíte svoji dovednost zvládat nepříjemné situace s podřízenými (a s nepříjemnými podřízenými)
 • získáte větší jistotu při komunikaci a snížíte hladinu stresu

4. Time Management a delegování (16 hodin)

Lektoři: Mgr. Aleš Gabrysz

 • získáte přehled, jak doopravdy trávíte svůj čas a najdete svoje časové rezervy
 • naučíte se stanovit své pracovní i životní priority a efektivně s nimi pracovat - dokážete zvládat to, co je podstatné a důležité
 • dozvíte se, jak plánovat a jak to udělat, aby plánování fungovalo
 • naučíte se delegovat (a dozvíte se, že mezi delegováním a zadáváním úkolů je velmi podstatný rozdíl)

5. Základy personalistiky (8 hodin)

Lektorka: Ing. Kamila Beranová 

 • dostanete tipy, jak řešit nejčastější problémy s podřízenými z hlediska personalistiky
 • dozvíte se, na co se zaměřit a při výběru nového pracovníka, abyste našli přesně toho, koho potřebujete, a byli oboustranně spokojení

6. Vedení porad (8 hodin)

Lektorka: Mgr. Romana Zbořilová nebo Mgr. Jaroslava Burianová

 • naučíte se rozlišovat jednotlivé typy porad, jejich účel a specifické cíle
 • seznámíte se se zásadami efektivní porady a dozvíte se, jak takovou poradu připravit
 • vyzkoušíte si vedení porady v praxi
 • získáte řadu tipů pro řešení náročných situací při poradě (jak na obtížné účastníky, co dělat, když jsou účastníci pasivní, jak zařídit, aby příspěvky byly skutečně k věci, apod.)

7. Jak zacházet s penězi aneb kde můžete ušetřit (16 hodin)

Lektorka: Ing. Barbora Zedníková

 • kurz vám přiblíží jednoduché zásady zdravého vyrovnaného hospodaření (neklade si za cíl naučit účastníky ekonomicky řídit sociální služby)
 • pomocí analogie hospodaření domácnosti a hospodaření sociální služby si společně s lektorkou a ostatními účastníky projdete, jaké jsou hlavní příjmy a výdaje sociální služby
 • zorientujete se v tom, jaké jsou nejobjemnější skupiny nákladů a budete společně přemýšlet nad vyrovnáním rozpočtu - co s chybějícími zdroji a kde najít možnosti úspor

Rozsah: 6 x 16 hodin + závěrečná prezentace

Pro koho je kurz určený

Rozsah kurzu

80 hodin

Místo konání

Diakonická akademie, Belgická 22, Praha 2

Akreditace

MPSV

Lektor/ka

Z. Tmějová, J. Nejedlý, P. Chvojková, A. Gabrysz, J. Burianová, K. Beranová, B. Zedníková

Doporučený počet účastníků

8 - 12

Jarní cena

19.900 Kč

Podzimní cena

19.900 Kč

Manažer/ka kurzu

Renata Andršová

Telefon: 733 167 715

E-mail: renata.andrsova@diakonicka-akademie.cz

Čas konání

9:00 - 16:30 hod.

První den kurzu začíná vždy v 9:00 hod.

Druhý den kurzu může být začátek po domluvě mezi účastníky a lektorem posunut na 8:30 hod.

Reference od účastníků

 • Získala jsem elán a jistotu, příval nové energie. V mnohém došlo u mě ke změně, a to se promítlo do pozitivních změn v týmu. Děkuji za bezpečné prostředí pro sdílení.

 • Díky MA jsem blíže poznala sama sebe a lépe poznala a pochopila svůj tým. Poznala jsem se s odborníky a inspirativními lidmi, kteří mi pomohli posunout se dál v kariérním i osobním životě. Již během probíhajícího kurzu jsem pozorovala na sobě i svém týmu výsledky.

 • V kurzu jsme si mohli všechno vyzkoušet a natrénovat a pak už jen přijít do práce a začít to používat.

 • V sociálních službách je známo, že ke klientům je potřeba přistupovat individuálně, ale až na kurzu jsme si uvědomila, že je tak třeba přistupovat i ke kolegům a podřízeným, používat situační vedení a zadávat úkoly s ohledem na to, co komu sedí. Přináší to pak výsledky.

 • Prostředí MA umožní člověku poznat se a potkat se s lidmi z podobných oborů a vyměnit si mezi sebou zkušenosti, případně znalosti, pocity, vše, co se týká našich prací.

 • MA vás naučí správnou metodou komunikovat s lidmi, podřízenými, nadřízenými, kolegy, naučí vás si věřit a uvědomit si svou vlastní osobnost a pozici v pracovní sféře, ve které se pohybujete.

 • V MA jsem se naučila vést tým, porady a motivovat podřízené. Díky typologii osobnosti jsem lépe pochopila své podřízené a poznala jejich silné a slabé stránky. A nejen jejich, ale i svoje.

 • Více deleguji na své podřízené a díky tomu mi zbývá více času na důležité úkoly.

 • Užitečná byla výměna informací – svoje aktuální problémy můžete řešit v širším fóru lidí s podobnými zkušenostmi, kteří mohou pomoci radou nebo „nastavením zrcadla“. A skvělé bylo, že jsme mohli vše konzultovat přímo s lektory – odborníky na dané téma.

 • Poznáte sami sebe, najdete svůj vnitřní klid, ujasníte si priority. Nebudete z práce odcházet s pocitem, že jste zničení, ale budete se ve věcech více orientovat. Získáte nadhled, naučíte se delegovat, oceňovat pracovníky, ale také vyjadřovat kritiku. Poznáte lektory, kteří vám předají mnoho užitečných informací a zkušeností, vyzkoušíte si různé techniky v rámci cvičení, získáte nové kontakty.

 • Být vedoucí pro mě znamená být velmi často sám. Z jedné strany má člověk požadavky nadřízených a z druhé strany očekávání podřízených. I když obě dvě strany mohou být velmi fajn, člověk v tomto „boji“ zůstává sám. A tak setkání s druhými, kteří jsou ve stejné pozici, je velmi příjemné a povzbudivé.

 • Zkus manažerskou akademii – objevíš sám sebe a svůj pracovní kolektiv. Získáš sebedůvěru dělat věci tak, abys na sebe byl/a hrdý/á. Pomůže ti nepanikařit a neházet flintu do žita.

 • Budeš mít příležitost poznat sám sebe. Vůbec nebudeš stíhat, ale získáš spoustu nových informací. Sdílení informací a praxe s ostatními členy skupiny tě i v tvé práci posunou. Poznáš nové lidi a navážeš kontakty napříč republikou. Poznáš skvělé lektory a odborníky. Každý měsíc si užiješ atmosféru stověžaté matičky Prahy.

 • Profesionální lektoři zaujatí svým tématem. Výborné materiály z kurzů, vracím se k nim i po několika měsících.