Kulatý stůl s právníkem – problematika domácího násilí u klientů sociálních služeb

8 h (1 den)

Termíny

20.10. 2023
on-line Přihláška

O kurzu

I v sociálních službách se potkáváme se špatným zacházením s našimi klienty ze strany rodiny, osob žijících v jedné domácnosti. Domácím násilím jsou ohroženi lidé s postižením, s duševním onemocněním, děti, senioři, ženy, muži. Pro pracovníky je to hodně citlivé téma, protože často nevíme, jak správně postupovat. Klademe si otázky, co v důsledku klientovi ublíží víc, když na situaci upozorníme, nebo když ji neřešíme. Máme nechat rozhodnutí na klientovi nebo naopak převzít iniciativu sami?

Chcete se o zkušenosti podělit s kolegy z praxe? Chcete dostat rady, abyste jednali právně správně?

Při kulatém stole, který vede právnička, která byla dlouholetou dobrovolnicí Bílého kruhu bezpečí, z.s. a pracovnicí intervenčního centra, budeme diskitovat o tom,

- proč osoba ohrožená domácím násilím v násilném vztahu setrvává a jak správně pokládat otázky při podezření na domácí násilí

-  jak je možné pomoci osobě ohrožené domácím násilím

- jaké mají pracovníci sociální služby možnosti a povinnosti při podezření na domácí násilí

- jak se situace řeší občanskoprávní cestou

- jaké jsou praktické postupy při práci policie, intervenčního centra, orgánu sociálně-právní ochrany dětí

- a další oblasti k problematice, které Vás zajímají.

Kurz vede právnička Mgr. Ivana Svozilová, která problematiku domácího násilí dobře zná z pohledu přímé práce s klientem i z pohledu práva.

Pro koho je kurz určený

Rozsah kurzu

8 h (1 den)

Místo konání

Kulatý stůl je formou on-line přes aplikaci zoom, potřebujete notebook s kamerou a mikrofonem a dobrý internet.
Před kulatým stolem nabízíme zkoušku spojení, na které Vám pomůžeme odstranit případné technické problémy s připojením.

Akreditace

MPSV

Lektor/ka

Mgr. Ivana Svozilová

Doporučený počet účastníků

10 - 12

Podzimní cena

2.290 Kč

Manažer/ka kurzu

Eva Provazníková

Telefon: 739 320 819

E-mail: eva.provaznikova@diakonicka-akademie.cz

Čas konání

9:00 - 16:00

Reference od účastníků

Děkuji za vedení kulatého stolu a budu se těšit na další podnětné setkání na některém z příštích kulatých stolů nebo kurzů.

Byl to skvělý čas, vzešlo několik námětů k diskuzi pro náš pracovní tým.

Děkuji za smysluplně strávený den.