Kulatý stůl pro vedoucí sociálních služeb - hodnocení kvality poskytované soc. služby (stand. 15)

8 hod (1 den)

Termíny

19.10. 2023
on-line, PŘIDANÝ TERMÍN Přihláška

O kurzu

Požadavek standardu 15 na zjišťování spokojenosti s poskytováním služby u klientů, jejich rodin a u nezainteresovaných osob je pro vedoucí služeb někdy složitý úkol. Jak zjistit co nejvíce objektivních zpětných vazeb, aby to neobtěžovalo dotazované a nebylo to časově náročné pro pracovníky i dotazované? Jak s nashromážděnými výsledky dále pracovat?

Kulatý stůl je tu proto, abyste se během řízené diskuze s kolegy z jiných organizací dozvěděli, jak oni zjišťují spokojenost se svou službou, jak hodnotí kvalitu poskytování služby, jaké mají techniky a metody, jaké mají dobré i špatné zkušenosti s hodnocením kvality, jak výsledky hodnocení zapracovávají do praktických změn ve způsobu poskytování služby atd.

Příklady témat, kterým se budeme věnovat:

  • Je dotazník ta nejlepší forma zjišťování spokojenosti se službou od klientů?
  • Jak zjišťovat spokojenost od lidí, kteří nekomunikují běžným způsobem nebo kteří přijdou do služby jen jednou?
  • Jak často hodnotit?
  • Jak nastavit kritéria hodnocení?

a mnoho dalších, které si přinesete ze své praxe.

Kulatý stůl moderuje Mgr. Milena Koubková, lektorka Diakonické akademie, která má s hodnocením kvality sociální služby osobní zkušenosti.

Pro koho je kurz určený

Rozsah kurzu

8 h (1 den)

Místo konání

Kulatý stůl je formou on-line přes aplikaci zoom, potřebujete notebook s kamerou a mikrofonem a dobrý internet.
Před kulatým stolem nabízíme zkoušku spojení, na které Vám pomůžeme odstranit případné technické problémy s připojením.

Akreditace

MPSV

Lektor/ka

Mgr. Milena Koubková

Doporučený počet účastníků

8 - 10

Jarní cena

1.990 Kč

Podzimní cena

1.990 Kč

Manažer/ka kurzu

Eva Provazníková

Telefon: 739 320 819

E-mail: eva.provaznikova@diakonicka-akademie.cz

Čas konání

8:30 - 15:30

Reference od účastníků

Velmi přínosné, předčilo naše očekáváníelmi přínosné, předčilo naše očekávání.

Vzdělávání ,,kulatý stůl,, je zatím z mého pohledu nejpřínosnější typ školení.

Celkově se mi líbí forma předávání zkušeností z různých zařízení i odborný dohled a názor.