Co je zlobení, co je povaha a co už může být duševní onemocnění - ON-LINE

8h (1den)

Termíny

28.3. 2023
ON-LINE Přihláška
20.11. 2023
ON-LINE Přihláška

O kurzu

"Zlobení" nemusí být vždycky jen neukázněnost, ale někdy může jít o reakci na rodinnou situaci nebo příznak závažné nemoci. Seznamte se s nejčastějšími duševními onemocněními u dětí a mladistvých, abyste si jich uměli všímat a mohli je včas konzultovat s odborníky.

Co se v kurzu naučíte:

  • dozvíte se, jak u dětí vznikají závislosti a jak předcházet jejich vzniku, seznámíte se s typickými projevy dětí závislých rodičů a ujasníte si, co od Vás potřebují
  • seznámíte se s varovnými signály začínajících depresí, poruch příjmu potravy a neurotických projevů u dětí a mládistvých 
  • nové fenomeny u dětí - sebepoškozování, závislost na sociálních sítích aj.
  • naučíte se, jak s takovými klienty komunikovat a jak na ně reagovat
  • budete vědět, kam se obrátit o pomoc

Lektorka: Mgr. Petra Tošnerová vystudovala psychiatrii a ošetřovatelství na vyšší odborné škole, magisterský titul získala na FTVS (studovala psychopedii, ergoterapii a kinezioterapii), absolvovala další kurzy, např. práce s pacienty se sluchovými halucinacemi, arteterapii aj. Pracovala v psychiatrické léčebně Bohnice, kde získala bohaté zkušenosti s komplexní péčí o klienty, organizovala volný čas pacientů a relaxace a vedla pacientské kluby a skupinové psychoterapie. Účastníci kurzů si ji cení zejména pro její erudovanost, smysl pro humor a poutavý výklad s mnoha příklady z praxe.

Pro koho je kurz určený

Rozsah kurzu

8 h (1 den)

Místo konání

on-line přes aplikaci Zoom

Akreditace

MPSV

Lektor/ka

Mgr. Petra Tošnerová

Doporučený počet účastníků

8 - 12

Jarní cena

2.290 Kč

Podzimní cena

2.490 Kč

Manažer/ka kurzu

Jana Neužilová

Telefon: 731 631 413

E-mail: jana.neuzilova@diakonicka-akademie.cz

Čas konání

9:00 - 16:00

Reference od účastníků

• Díky přehlednému a dobře zpracovanému obsahu kurzu pro mě byly přínosné veškeré informace, které jsem se v rámci kurzu dozvěděla.

• Zkušenosti a postřehy lektorky vhodně doplnily poskytnuté informace.

• Kurz mi mění pohled na klienty co se týče jejich dětství a následné souvislosti z psychologického hlediska.

• Vítala bych kurz dvoudenní a jít více do hloubky, možná ještě víc praktických ukázek a více kazuistik.

• Mohu poradit klientům, když budou mít nějaké problémy s dětmi. Pracujeme často i se závislými klienty, takže mi to pomůže lépe pochopit souvislosti, jak u nich závislost vznikla a podobně.

• Ve své praxi uplatním pravděpodobně zjištění o fungování strachu u dětí.