Kulatý stůl na téma -  řešení dilematických situací v každodenní praxi sociálních služeb

8h (1den)

Termíny

27.6. 2023

O kurzu

Kulatý stůl je určen sociálním pracovníkům, vedoucím pracovníkům, metodikům služeb, manažerům kvality.

Sociální pracovníci jsou v rámci své odborné přípravy teoreticky seznamováni s tím, že k jejich práci s klienty patří také rozhodování se v dilematických situacích. Ale realita volby dvou stejně dobrých nebo ještě častěji stejně špatných řešení pro klienta je v praxi hodně těžká. Proto často hledáme podporu a pomoc u kolegů a zjišťujeme, že jsou v podobných situacích stejně na vážkách jako my.

Při kulatém stole chceme dát bezpečný prostor k pojmenování různých dilematických situací práce s klienty a jejich řešení. Účastníci získají od kolegů podněty, jak se v podobné situaci rozhodli, co je k takovému řešení vedlo (hodnoty a postoje pracovníka i celé organizace), jak se vypořádali s důsledky svých rozhodnutí před sebou samými, před týmem, před svými nadřízenými, před klienty a mnohdy i před veřejností.

Podmínkou je, že každý účastník bude mít do diskuze připravenu jednu dilematickou situaci ze své praxe.

Kulatý stůl moderuje Mgr. Vladimíra Tomášová lektorka Diakonické akademie z Diakonie ČCE - střediska v Litoměřicích.

 

 

Pro koho je kurz určený

Rozsah kurzu

8 hodin (1den)

Místo konání

Kulatý stůl je formou on-line přes aplikaci zoom, potřebujete notebook s kamerou a mikrofonem a dobrý internet.
Před kulatým stolem nabízíme zkoušku spojení, na které Vám pomůžeme odstranit případné technické problémy s připojením.

Akreditace

MPSV

Lektor/ka

Mgr. Vladimíra Tomášová

Doporučený počet účastníků

8 -10

Jarní cena

1.990 Kč

Manažer/ka kurzu

Eva Provazníková

Telefon: 739 320 819

E-mail: eva.provaznikova@diakonicka-akademie.cz

Čas konání

09:00 - 16:00 h

Reference od účastníků

Celkově se mi líbí forma předávání zkušeností z různých zařízení i odborný dohled a názor.

Děkuji za přínosný kurz, který jste do vzdělávání zařadili. Online forma také vyhovovala - člověk má šanci slyšet praxi i z jiných krajů republiky.