Kouzlo muzikoterapie

Muzikoterapie v praxi sociálních služeb

8 hodin  (1den)

muzikoterapie

 

 

Termíny

21.9. 2023
kurz je zaměřen na práci s lidmi s postižením a s PAS Přihláška
25.10. 2023
zaměřeno na práci s lidmi s demencí, Azheimer. chorobou nebo psychickým onemocněním. Přihláška

O kurzu

Při cíleném aktivním využití hudby v sociálních službách můžeme objevit nový způsob komunikace a propojení s klientem, kterému umožníme prožít sebe sama a nabídneme cestu k hlubokému odpočinku, nebo naopak k velké aktivizaci. Kurz nabízí konkrétní techniky a nápady, jak využít hudbu při práci s lidmi s PAS, s Alzheimerovou nemocí, nebo s psychickým onemocněním a poodhaluje roušku kouzelné proměny, která vlivem muzikoterapie u klientů nastává. Součástí kurzu je i sebezkušenost a možnost sdílení ve skupině.                                                                                

Co si z kurzu odnesete:

 • sebezkušenost, jak správně vedená muzikoterapie funguje
 • pochopení, jaký je rozdíl mezi muzikoterapií a hudební podporou klienta v rámci práce v sociálních službách
 • praktické náměty, jak využívat hudbu ke komunikaci s klienty (i nekomunikujícími)
 • seznámíte se s vhodnými hudebními nástroji a vyzkoušíte si na ně zahrát
 • na konkrétních kazuistikách a videoukázkách si ukážete reakce klientů na hudbu, stanete se svědkem jejich proměny
 • odpočinek, povzbuzení, naladění....

Pro koho je kurz určený:

 • pro pracovníky v sociálních službách, kteří pracují s klienty s PAS, s Alzheimerovou nemocí, s psychickým onemocněním, nebo s mentálním postižením
 • pro aktivizační pracovníky a pečovatele, kteří tuší, nebo ví, že hudba může být klíčovým pomocníkem ve vztahu ke klientovi i v terapeutických a sociálních aktivitách
 • předpokladem účasti na kurzu není rozvinutý hudební sluch ani schopnost hrát na nástroj, jen ochota se otevřít novým přístupům a možnostem, které muzikoterapie nabízí

 

Lektorka: Mgr. Jana Fojtíčková se muzikoterapii aktivně věnuje více jak 10 let. Za tu dobu pracovala jak s lidmi s MP a PAS, tak i s lidmi s duševním onemocněním a s lidmi s Alzheimerovou nemocí. Je členkou Rady České muzikoterapeutické asociace CZMTA. Účastníky kurzů dokáže nadchnout svou odbornou erudicí, citlivým přístupem a nadšením pro svou práci.

Pro koho je kurz určený

Rozsah kurzu

8 hodin (1 den)

Místo konání

Diakonická akademie,s.r.o., Belgická 22, Praha2

Akreditace

MPSV

Lektor/ka

Mgr. Jana Fojtíčková

Doporučený počet účastníků

10-12

Jarní cena

2.490 Kč

Podzimní cena

2.690 Kč

Manažer/ka kurzu

Barbora Hašková

Telefon: 734 647 185

E-mail: barbora.haskova@diakonicka-akademie.cz

Čas konání

9:00 - 16:30 hod.

Reference od účastníků

 • Kurz se mi líbil tím, že byl praktický a nebyli jsme zahlceni teorií.
 • Nejpřínosnější bylo vyzkoušet si vše na vlastní kůži (bubnování, relaxace).
 • Tento kurz byl nejlepší, na jakém jsem byla. Děkuji.