Průvodce krizovou intervencí

16 hodin (2 dny)

Termíny

26.9. 2023
26.9. - 27.9.2023   Přihláška
14.11. 2023
14.11.-15.11.2023 Přihláška

O kurzu

Komunikace s klientem v mezní životní situaci, je velmi specifická. Pokud na takovou situaci nejste připraveni, můžete snadno udělat chybu – přebírat na sebe odpovědnost za klienta, nechat se manipulovat, dělat si výčitky, že jste pro klienta neudělali dost atd.

Získejte náhled na životní krize, seznamte se s technikami a fázemi krizového rozhovoru pro získání větší jistoty a profesionality.

Co se v kurzu naučíte:

 • ujasníte si, co je krize, a dokážete rozlišit jednotlivé typy krizí
 • seznámíte se s jednotlivými fázemi krize, s vyrovnávacími mechanismy člověka v krizi a naučíte se rozpoznat tělesné příznaky a emoce v krizi
 • dozvíte se, jak nastavit hranice při komunikaci s člověkem v krizi a jak se bránit manipulaci
 • seznámíte se s technikami a fázemi krizového rozhovoru
 • pod supervizí lektorky si vyzkoušíte vedení krizového rozhovoru na modelových situacích
 • získáte větší jistotu a profesionalitu při jednání s lidmi v krizi, dokážete jim účinněji pomoci a posílíte svoji dovednost udržet si zdravý odstup

Kurz vedou lektorky z Krizového centra SOS Diakonie. 

Pro koho je kurz určený

Rozsah kurzu

16 hodin (2 dny)

Místo konání

Diakonická akademie, Belgická 22, Praha 2

Akreditace

MPSV

Lektor/ka

Mgr. Michaela Kopečková,  Mgr. Viola Hoznauerová

Doporučený počet účastníků

8 -12

Jarní cena

3.790 Kč

Podzimní cena

3.990 Kč

Manažer/ka kurzu

Jana Neužilová

Telefon: 731 631 413

E-mail: jana.neuzilova@diakonicka-akademie.cz

Čas konání

9:00 - 16:30 hod.

Reference od účastníků

 • Oceňuji, že byl kurz nejen plný teorie, ale zbylo dost času i na praktický nácvik ve dvojicích.

 • Pomohlo mi pro praxi získat informace o tom, jak působí krize, strategie zvládání krizí a struktura rozhovoru.

 • Odnáším si z kurzu: zkušenosti lektorek, jejich sdílení, testování situací, jejich objasňování a lidský a laskavý přístup lektorek.

 • Zajímavé byly praktické scénky, zrcadlení.

 • Praktické pojetí. Zacílení na práci s klientem. Cvičení a úkoly. Děkuji za kurz, který byl užitečný, povzbuzující a inspirující. Oceňuji rychlou adaptaci na on-line prostředí.

 • Díky za vynikající kurz. Obě lektorky to vedly výborně. 

 • Celý kurz byl pro mě velice přínosný. Během své praxe jsem se z krizovou intervencí úplně nesetkala, ale věřím, že bych využila poznatky z tohoto kurzu.

 • Je dobře, že se kurz pořádá v malé skupině - hlavně kvůli praktickým nácvikům a diskuzi.

 • Odnáším si hodně tipů do praxe na vedení rozhovoru, jak řešit situace, kde je možnost záchrany, kontakt s dětmi...

 • Dobré tipy na správné vedení rozhovoru při nějakém konfliktu. 

 • Líbila se mi online forma a i když je to pro lektory náročné. Líbilo by se mi, kdyby ve vaší Diakonické akademii byly pravidelně v nabídce online kurzy, protože je to stejně kvalitní a pro nás, co jsme z daleka je to dostupnější. Děkuji.

 • Jsem vděčná za to, co jsme si vyzkoušeli. A taky za podporu v tom, že intuitivní přístup není špatně, a že je podpořený zkušeností.