Jak jsme vařili a jedli

22. března 2022

Následující rozhovor jsme vedli s paní Cingrošovou, autorkou mnoha knih věnující se aktivizaci seniorů a lektorkou našeho kurzu Jak jsme vařili a jedli - aktivizace seniorů na téma jídlo.

Články
22. března 2022 - Jak jsme vařili a jedli

Paní Cingrošová, aktivizaci seniorů se věnujete již několik let. Myslíte, že je pro seniory důležitá?

Za dobu mého působení v této oblasti došlo k velké proměně přístupu k aktivitám pro seniory. Přestaly být něčím zvláštním, něčím "navíc" a v řadě případů se stávají přirozenou součástí péče. Hodně vycházejí z životních příběhů a ze zkušeností seniorů. Vhodně zvolené činnosti posilují jejich sebedůvěru, jsou zdrojem radosti a zvyšují celkovou kvalitu života. Taková práce má velký smysl.

Svůj kurz v DA máte zaměřen na aktivizaci pomocí tématiky jídla. Proč zrovna jídlo?

Jídlo je téma, které je blízké snad každému z nás. Z praxe vím, že je to téma vděčné, bezpečné, které osloví muže i ženy. Jídlo přináší mnoho podnětů k hovoru, oživuje vzpomínky, probouzí naše smysly, rozvíjí to hezké a v neposlední řadě napomáhá zvýšit chuť k jídlu.

Pro koho je Váš kurz určen?

Kurz je sestaven tak, aby byl přínosný jak pro ty, kteří pracují s aktivními zdravými seniory, tak i pro ty, kteří pracují s lidmi s onemocněním demence.

S prací se seniory mám bohaté zkušenosti a náplň kurzu mohu podle potřeby přizpůsobit jednotlivým  cílovým skupinám. Účastníci se tam seznámí s konkrétními aktivitami vhodnými pro různé životní situace a podmínky. 

Máte nějaký osvědčený tip, který bychom mohli využít i my třeba v rámci rodiny?

Náměty k různorodým aktivitám představím na kurzu a některé si účastníci i prakticky vyzkoušejí. Velmi ráda třeba pracuji s oblíbenými rodinnými recepty, které je možné oživit tím, že je přepíšeme na papír a přidáme k nim okopírovanou fotografii maminky, babičky nebo někoho, kdo nám jídlo podle tohoto receptu připravoval.

Jste autorkou řady knih věnujících se procvičování paměti, vzpomínání a další aktivizaci seniorů. Co Vás k tomu vedlo?

Vedl mě k tomu především nedostatek materiálů, které bych při práci se seniory mohla využít. Když jsem v roce 1999 s přípravou aktivit pro seniory začínala, nebylo odkud se inspirovat. K dispozici jsme měli mnohokrát kopírované materiály k procvičování paměti, které byly překládané ze zahraničí a vycházely z trochu jiných kulturních tradic. Běžně se používaly sešity určené dětem. Později vycházely již knihy českých autorů, ale ani ty často nenabízely to, co bych potřebovala. Chyběla mi práce se vzpomínkami.

V DA jsem absolvovala kurz reminiscence Hany Janečkové a cítila jsem, že to je ten směr, který mi dává smysl. Začala jsem spolupracovat s Reminiscenčním centrem a díky tomu jsem se naučila rozvíjet a tvořivě zaznamenávat vzpomínky klientů. Oslovila jsem kamarádku Kláru Dvořákovou a pokusily jsme se vytvořit ilustrovaný materiál, ve kterém propojujeme procvičování paměti se vzpomínáním, což se ukázalo, že je pro naši práci ideální. Po letech váhání jsme podklady ke knize nabídly nakladatelství Portál. Vydání podpořila Nadace Taťány Kuchařové. Dalšími knihami jsme navázaly na formu propojení procvičování paměti se vzpomínáním.

Klára Cingrošová vystudovala sociální práci na VOŠ sociální práce, v současné době pracuje jako průvodce péče v Podpůrném centru pro seniory a pečující. Má dlouhodobou zkušenost s aktivizací seniorů, absolvovala řadu kurzů a výcviků zaměřených na práci se seniory. Je také spoluautorkou knih věnujících se aktivizaci seniorů. V knihách propojuje tvořivou práci se vzpomínkami spolu s procvičováním paměti.