Jak jsme vařili a jedli - aktivizace seniorů zaměřená na tématiku jídla

8 hod (1 den)

Termíny

16.6. 2023
6.10. 2023

O kurzu

Jídlo je vděčné téma, které přirozeně probouzí naše vzpomínky na dětství. Je to téma, o němž si rádi povídáme a které nás spojuje, proto je dobře využitelné v praxi sociálních služeb při práci se seniory a s lidmi s demencí. Je to téma bezpečné, které v rozhovoru s klientem může využít každý pracovník.  V kurzu se pod vedením zkušené lektory zabývající se tímto tématem dlouhodobě účastníci naučí, jak lze vděčné téma jídla rozpracovat do dalších denních činností v péči o seniory, a to v různých typech služeb - terénní, stacionární, pobytové, s ohledem na individualitu klienta. 

 

Co se v kurzu naučíte:

  • pohlížet na oblast jídla jako na cenný zdroj podnětů a informací k vytváření aktivit v péči o seniory
  • rozlišovat aktivity, které posilují hodnotu a sebedůvěru klienta od aktivit, které nejsou příliš vhodné pro seniory
  • používat vděčné techniky z oblasti procvičování paměti tematicky zaměřené na oblast jídla
  • zajímavě zaznamenat a následně využít vzpomínky seniorů

Lektorka Klára Cingrošová vystudovala sociální práci na VOŠ sociální práce, v současné době pracuje jako průvodce péče  v Podpůrném centru pro seniory a pečující. Má dlouhodobou zkušenost s aktivizací seniorů, absolvovala řadu kurzů a výcviků zaměřených na práci se seniory. Je také spoluautorkou knih věnujících se aktivizaci seniorů. V knihách propojuje tvořivou práci se vzpomínkami spolu s procvičováním paměti.

Pro koho je kurz určený

Rozsah kurzu

8 hodin ( 1 den)

Místo konání

Diakonická akademie,s.r.o., Belgická 22, Praha2

Akreditace

MPSV

Lektor/ka

Klára Cingrošová, DiS.

Doporučený počet účastníků

10-12

Jarní cena

2.490 Kč

Podzimní cena

2.690 Kč

Manažer/ka kurzu

Barbora Hašková

Telefon: 734647185

E-mail: barbora.haskova@diakonicka-akademie.cz

Čas konání

9:00 - 16:30

Reference od účastníků

Potrénujte paměť a vyzkoušejte náš kvíz ZDE.

Můžete si i přečíst rozhovor s lektorkou kurzu Klárou Cingrošovou, ZDE.