Sebezkušenostní výcvik PCA

660 hodin (4 roky), nová komunita zahájí v roce 2021.

Přihlašování do 1. kola výběrového řízení probíhá do prosince 2020.

Termín výběrového řízení bude stanoven na podzim 2021.

 

O kurzu

Přistupovat ke klientovi s láskou a respektem, být mu oporou, chápat ho, podílet se na jeho světě, ale nic mu nevnucovat, nikam ho „netlačit“ a ponechat mu jeho svobodu v největší možné míře, to jsou základní atributy rogersovského přístupu ke klientovi. Na pracovníka v pomáhající profesi klade tento přístup velké nároky jak z hlediska rozvoje jeho vlastní osobnosti, tak z hlediska jeho terapeutických dovedností – empatie (vcítění se do klienta), kongruence (opravdovost/pravdivost) a akceptace (přijetí).

Výcvik je zaměřen na obě oblasti. V rámci osobního rozvoje zpracovávají účastníci vlastní obtížná témata a spolu s ostatními procházejí procesem hlubšího sebepoznání, v nácviku terapeutických dovedností se učí nedirektivní autentické komunikaci založené na empatii a naslouchání.

Co se ve výcviku naučíte:

 • seznámíte se se zásadami PCA přístupu
 • podpoříte svůj osobnostní růst, posílíte svoji autenticitu
 • nacvičíte si praktické dovednosti v komunikaci s druhými lidmi
 • zlepšíte vztahy se svým okolím, rozvinete svoje komunikační dovednosti
 • naučíte se nedirektivně přistupovat ke klientům, dokážete je lépe pochopit a podpořit

Formy práce a přístupy:

 • přednášky a semináře
 • individuální studium
 • interakce v malých a velkých skupinách
 • zážitkové skupiny
 • nácvik terapeutických odpovědí
 • empatické laboratoře
 • rozbor audio a video nahrávek
 • nácvik facilitování skupiny
 • individuální konzultace

Ukončení výcviku:

Předpokladem vydání osvědčení o absolutoriu je absolvování předepsaného počtu skupinových hodin (toleruje se desetiprocentní neúčast). Kromě toho musí účastníci odevzdat písemnou práci v rozsahu cca 15 stran + 1 nahrávku rozhovoru s klientem (cca 40 minut) přepsanou na počítači, které jsou podkladem k závěrečnému rozhovoru nad prací a posléze se archivují jako doklad o absolutoriu.

Výcvik bude supervizně zajišťovat PCA institut Praha zastoupený terapeuty Vendulou Junkovou a Václavem Lepičovským.

Více zde: http://www.carlrogers.cz/

Kontakt na lektorský tým: PhDr. Jindřiška Seethalerová, mobil: 774 681 501; e-mail: jindra.se@volny.cz

Rozsah výcviku:

Program sestává z 8 týdenních a 10 víkendových setkání, která jsou rozložena do období čtyř let s frekvencí 2 týdny a 3 víkendy ročně.


Celkový rozsah výcviku je 660 hodin, což představuje:

 • 450 hodin zkušenostní skupinové práce
 • 100 hodin nácviku dovedností
 • 60 hodin teoretického základu
 • 50 hodin supervize z pracovišť účastníků

Cena za rok výcviku:

Cena za rok je 17.950 Kč.
Do finanční rozvahy je třeba ještě započítat úhradu za ubytování s plnou penzí, která v současných relacích nepřesahuje částku 550 Kč za osobu a den (bude upřesněno před začátkem výcviku).

Pro koho je kurz určený

Rozsah kurzu

660 hodin (4 roky)

Místo konání

Herlíkovice, Bystřice pod Hostýnem, Neratov, Běleč nad Orlicí, Kostelní Vydří

Akreditace

24h akreditovaného vzdělávání / rok

Lektor/ka

J. Seethalerová, A. Chamrádová, M. Šerých, J. Mamula, J. Černý, P. Jurníček, T. Klášterecký

Doporučený počet účastníků

24 – 28

Podzimní cena

17.950 Kč za rok

Manažer/ka kurzu

Jana Turečková

Telefon: 703 185 629

E-mail: jana.tureckova@diakonie.cz