Sebezkušenostní výcvik PCA

660 hodin (4 roky), nová komunita od října 2025.

 

 

O kurzu

Přistupovat ke klientovi s láskou a respektem, být mu oporou, chápat ho, podílet se na jeho světě, ale nic mu nevnucovat, nikam ho „netlačit“ a ponechat mu jeho svobodu v největší možné míře, to jsou základní atributy rogersovského přístupu ke klientovi. Na pracovníka v pomáhající profesi klade tento přístup velké nároky jak z hlediska rozvoje jeho vlastní osobnosti, tak z hlediska jeho komunikačních dovedností – empatie (vcítění se do klienta), kongruence (opravdovost/pravdivost) a akceptace (přijetí).

Výcvik je zaměřen na obě oblasti. V rámci osobního rozvoje zpracovávají účastníci vlastní obtížná témata a spolu s ostatními procházejí procesem hlubšího sebepoznání, v nácviku komunikačních dovedností se pak učí nedirektivnímu přístupu, založenému na empatii a naslouchání.

Co se ve výcviku naučíte:

 • seznámíte se se zásadami PCA přístupu
 • podpoříte svůj osobnostní růst, posílíte svoji autenticitu
 • nacvičíte si praktické dovednosti v komunikaci s druhými lidmi
 • zlepšíte vztahy se svým okolím, rozvinete svoje komunikační dovednosti
 • naučíte se nedirektivně přistupovat ke klientům, dokážete je lépe pochopit a podpořit

Formy práce a přístupy:

 • přednášky a semináře
 • individuální studium
 • interakce v malých a velkých skupinách
 • zážitkové skupiny
 • empatické laboratoře
 • rozbor audio a video nahrávek
 • nácvik facilitování skupiny
 • individuální konzultace

Ukončení výcviku:

Předpokladem vydání osvědčení o absolutoriu je absolvování předepsaného počtu skupinových hodin (toleruje se desetiprocentní neúčast). Kromě toho musí účastníci odevzdat písemnou práci v rozsahu cca 15 stran + 1 nahrávku rozhovoru s klientem (cca 40 minut) přepsanou na počítači, které jsou podkladem k závěrečnému rozhovoru nad prací a posléze se archivují jako doklad o absolutoriu.

Výcvik bude supervizně zajišťovat PCA institut Praha zastoupený terapeutkou Vendulou Junkovou.

Více zde: http://www.carlrogers.webnode.cz/

Kontakt na lektorský tým: Jiří Černý, mobil: 603 714 076; e-mail: jiricerny3@gmail.com

Rozsah výcviku:

Program sestává z 8 týdenních a 10 víkendových setkání, která jsou rozložena do období čtyř let s frekvencí 2 týdny a 3 víkendy ročně.


Celkový rozsah výcviku je 660 hodin, což představuje:

 • 450 hodin zkušenostní skupinové práce
 • 100 hodin nácviku dovedností
 • 60 hodin teoretického základu
 • 50 hodin supervize z pracovišť účastníků

Cena za rok výcviku:

Cena za rok je 25.500 Kč.
Do finanční rozvahy je třeba ještě započítat úhradu za ubytování s plnou penzí, která v současných relacích nepřesahuje částku 1000 Kč za osobu a den. Tato cena se může v průběhu výcviku měnit s vývojem hospodářské situace.

Pro koho je kurz určený

Rozsah kurzu

660 hodin (4 roky)

Místo konání

Herlíkovice, Bystřice pod Hostýnem, Neratov, Běleč nad Orlicí, Kostelní Vydří

Akreditace

24h akreditovaného vzdělávání / rok

Lektor/ka

A. Chamrádová, M. Šerých,M. Rozsívalová, J. Černý, P. Jurníček, T. Klášterecký

Doporučený počet účastníků

24 – 28

Podzimní cena

25.500 Kč za rok

Manažer/ka kurzu

Jana Turečková

Telefon: 703 185 629

E-mail: jana.tureckova@diakonicka-akademie.cz