Bazální stimulace III. - prohlubující kurz

8 hodin (1 den)

Termíny

8.12. 2023
8.12.2023 Přihláška

O kurzu

V prohlubujícím kurzu si upevníte a rozšíříte svoje dovednosti z kurzů základního a nástavbového, jejichž absolvování je podmínkou pro přihlášení do tohoto kurzu. 

Co se v kurzu naučíte:

 • upevníte a rozšíříte svoje dovednosti z předchozích kurzů
 • naučíte se pracovat s biografickou anamnézou
 • dozvíte se, jak plánovat péči podle konceptu bazální stimulace

Lektorka Bc. Helena Dvořáková, DiS. absolvovala certifikované výcviky v konceptu bazální stimulace v Rakousku a Německu a je jednou z mála lektorek tohoto konceptu v ČR (Praxisbegleiter für Basale Stimulation® in der Pflege - členka Mezinárodní asociace Bazální stimulace)

Diakonická akademie vydává osvědčení z akreditovaného kurzu MPSV.

Pro koho je kurz určený

Rozsah kurzu

8 hodin (1 den)

Místo konání

Diakonická akademie, Belgická 22, Praha 2

Akreditace

MPSV

Lektor/ka

Bc. Helena Dvořáková, Praxisbegleiter für Basale Stimulation® in der Pflege, registrační číslo 869

Doporučený počet účastníků

10 - 15

Podzimní cena

3.300 Kč

Manažer/ka kurzu

Jana Neužilová

Telefon: 731 631 413

E-mail: jana.neuzilova@diakonicka-akademie.cz

Čas konání

9:00 - 16:30 hod.

Reference od účastníků

 • Po čase bylo výborné zopakovat si techniky z minulých kurzů a zkusit si teorii v praktických cvičeních.

 • Hodně užitečná pro mě byla témata z praxe - připomenutí typů koupelí a nácvik nového typu koupele. 

 • Díky technikám bazální stimulace z kurzu můžeme vracet klienty do života.

 • Oceňuji odpolední vyzkoušení relaxace.

 • Vyřiďte lektorce velkou pochvalu - ráda bych navštívila i další kurzy, které vede.

 • Nejpřínosnější z kurzu pro mě byly příběhy z praxe.

 • Získala jsem nový pohled na péči o klienta. Díky i za opakování z předešlých kurzů.

 • Cenné je předávání vlastních zkušeností mezi účastníky kurzu.

 • Bylo to skvělé. Děkuji za možnost účastnit se těchto kurzů.

 • Skvělá lektorka. Děkuji za cenné zkušenosti do života.