Bližší informace pro zákazníky o nakládání s osobními údaji

Diakonická akademie, s.r.o. zpracovává a uchovává od svých zákazníků, zájemců o kurz a účastníků kurzu tyto údaje - údaje o jménu, příjmení, datu a místu narození, a to za účelem vydávání osvědčení o absolvování kurzů (na základě podmínek Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. v § 117a, odst. 3 písm. e.).

Výše zmíněné údaje o zákazníkovi, včetně fakturačních údajů (název organizace / příp. samoplátce; kontaktní mail, telefon, adresa) budou uchovány po dobu 10 let od posledního kurzu, který zákazník v Diakonické akademii, s.r.o. absolvoval.

Údaje jsou uchovávány v interní elektronické databázi Diakonické akademie, s.r.o.

Zákazník může kdykoli požádat o opravu těchto údajů.

Zákazník může požádat o vymazání všech osobních údajů, které o něm Diakonická akademie, s.r.o eviduje, a to nejdříve po uplynutí platnosti akreditace posledního kurzu, který v Diakonické akademii, s.r.o. absolvoval. Platnost akreditace lze ověřit na stránkách akris.mpsv.cz.

K osobním údajům mají přístup pouze pověření pracovníci Diakonické akademie, s.r.o.

 

Máte právo kdykoli vznést dotaz na systém uchovávání, zpracovávání či opravování těchto Vašich osobních údajů, a to nejlépe telefonicky na čísle 739 320 819, případně písemně na adresu Diakonická akademie, s.r.o., Belgická 22, 120 00 Praha 2.