Možnosti práce s původci domácího násilí v rodině

16 hodin (2 dny)

O kurzu

Agrese je přirozená součást člověka, která má své opodstatnění. Společensky je ale nepřípustné, aby se projevovala na úkor druhých – zejména v rodinných a partnerských vztazích. Ve společnosti se hodně mluví o obětech domácího násilí, se kterými i řada organizací pracuje. Násilné osoby jsou ale často stigmatizovány a zůstávají bez pomoci, kterou potřebují. Někdy stejně jako oběti.

Násilí omlouvat nesmíme. Ale můžeme násilné osoby pochopit a pomoci jim. Často zraňují druhé proto, že jim samotným někdo v minulosti ublížil.

Setkáváte se ve své praxi s osobami, které se projevují agresivně v partnerských či blízkých vztazích? Nebo s jejich rodinnými příslušníky?

Chcete být při kontaktu s nimi sebejistější?

Chcete vědět, jak s nimi pracovat dále, abyste jim mohli pomoci?

Přihlaste se na kurz.

  • seznámíte se s různými příčinami a projevy násilného chování v partnerských a rodinných vztazích
  • budete se orientovat v problematice domácího a vzájemného násilí
  • budete seznámeni s možnými příčinami agrese a budete umět charakterizovat typy násilných osob
  • osvojíte si dovednosti vedení rozhovoru s násilnými osobami a jak s touto osobou profesionálně jednat
  • dozvíte se, jakými různými formami lze pracovat s násilnou osobou v sociálních službách
  • seznámíte se s možnostmi, jak takovým lidem efektivně pomoci

Co Vás na kurzu čeká?

  • základní teorie k tématu
  • kazuistiky z praxe sociálních služeb a z praxe lektorek
  • modelové situace, ukázky forem práce, cvičení technik
  • společná reflexe norského filmu Zuřivec - Sinna Mann

Jak Diakonie pomáhá lidem, kteří nezvládají svou agresivitu, v programu SOS centra Stop násilí ve vztazích. Dokument ČT o lidech, kteří se dostali, často ne vlastní vinou, na okraj společnosti, a jimž pomáhají církevní organizace.

Bytí či nebytí

Pro koho je kurz určený

Rozsah kurzu

16 hodin (2 dny)

Místo konání

Diakonická akademie, Belgická 22, Praha 2

Akreditace

MPSV

Lektor/ka

Mgr. Anna Wackermannová, Mgr. Petra Králová, PhDr. Anna Stodolová a Mgr. Michaela Kopečková

Doporučený počet účastníků

10 - 12

Cena

2 990 Kč

Manažer/ka kurzu

Anežka Dvořáková

Telefon: 739 320 671

E-mail: anezka.dvorakova@diakonie.cz

Čas konání

1. den 09:00 - 16:30

2. den 09:00 - 16:30