Kinestetická mobilizace

služby pro seniory, služby pro lidi s postižením,

22 hodin (3 dny)

Termíny

18.5. 2020
18. - 20.5.2020 Přihláška

O kurzu

Práce s málo pohyblivými klienty je namáhavá a často vede k poškození zdraví a pracovním neschopnostem pečujících. Kinestetická mobilizace je unikátní koncepce, která vychází z nového chápání principu lidského pohybu. S její znalostí dokážete pracovat s pohybovými rezervami klienta a snížíte vznik komplikací spojených s imobilitou – s minimální námahou, šetrně a bez bolesti.

Co se v kurzu naučíte:

  • naučíte se šetrně manipulovat s klientem, aniž byste mu působili bolest a nadměrně namáhali svůj pohybový aparát
  • využijete mobilní rezervy klienta a ulehčíte si svoji fyzickou námahu
  • poradíte si s „objemnými“ klienty
  • podpoříte u klienta přirozený fyziologický pohyb, mobilizujete jeho klouby a svaly, čímž podpoříte jeho rehabilitaci a zvýšíte míru jeho soběstačnosti

Pro koho je kurz určený

Rozsah kurzu

22 hodin (3 dny)

Místo konání

Diakonická akademie, Belgická 22, Praha 2

Akreditace

MPSV

Lektor/ka

Mgr. Hana Nedělková - lektorka 3. stupně kinestetické mobilizace Viv-Arte® KINÄSTHETIK-PLUS

Doporučený počet účastníků

14 - 16

Cena

5.990 Kč

Manažer/ka kurzu

Miroslav Strnad

Telefon: 734 647 185

E-mail: miroslav.strnad@diakonie.cz

Čas konání

09:00 - 16:30

Reference od účastníků

Moc díky lektorce za její milý, srozumitelný přístup a vysvětlování.

Výborné bylo, že jsme si vše mohli prakticky vyzkoušet a individuálně jsme řešili případy z naší praxe.

Skvělé objasnění technik přemisťování.

Nejpřínosnější byla zkušenost vyzkoušet si určité věci sama na sobě. Být v pozici člověka na lůžku, zažít si to, čím prochází a jak se cítí.

V praxi uplatním všechno, co jsme si na kurzu vysvětlovali, ukazovali, nacvičovali. Především transfery a polohování.

Dozvěděla a nacvičila jsem si, jak dělat svou práci efektivně a bezbolestně.

Nová zkušenost pro zlepšení a zjednodušení mého povolání – pro uživatele i pro mé zdraví.

Nejpřínosnější bylo zjištění, že jde vše provádět zcela bez velké námahy. Paní lektorka nám ukázala, že manipulace s klientem nemusí být jen tahání.

Děkuji za milý, osobní a trpělivý přístup paní lektorky.