Bazální stimulace III. - prohlubující kurz

8 hodin (1 den)

Termíny

6.12. 2019

O kurzu

Bazální stimulace® je koncept podpory, péče a vedení těžce nemocných lidí. Jeho základními prvky jsou pohyb, vnímání a komunikace. Čerpá z různých vědních disciplín a lze jej využít při práci s klienty s různými omezeními, stimulovat je a navázat s nimi kontakt.

V prohlubujícím kurzu si účastníci upevní a rozšíří svoje dovednosti z kurzů základního a nástavbového, jejichž absolvování je podmínkou pro přihlášení do tohoto kurzu. 

Co se v kurzu naučíte:

  • upevníte a rozšíříte svoje dovednosti z předchozích kurzů
  • naučíte se pracovat s biografickou anamnézou
  • dozvíte se, jak plánovat péči podle konceptu bazální stimulace

Absolventi kurzu obdrží Mezinárodní certifikát platný v celé EU MPSV a potvrzení o absolvování kurzu do sesterského indexu s certifikovaným razítkem platným v celé EU.

Pro koho je kurz určený

Rozsah kurzu

8 hodin (1 den)

Místo konání

Diakonická akademie, Belgická 22, Praha 2

Lektor/ka

Bc. Helena Dvořáková, Praxisbegleiter für Basale Stimulation® in der Pflege, registrační číslo 869

Doporučený počet účastníků

10 - 15

Cena

2 000 Kč bez DPH

Manažer/ka kurzu

Michaela Lengálová

Telefon: 604 283 571

E-mail: michaela.lengalova@diakonie.cz

Čas konání

9:00 - 16:30 hod.