Bazální stimulace II. - nástavbový kurz

16 hodin (2 dny)

Termíny

20.5. 2019
20. - 21. 5. 2019 Přihláška
7.11. 2019
7. - 8. 11. 2019 Přihláška

O kurzu

Bazální stimulace® je koncept podpory, péče a vedení těžce nemocných lidí. Jeho základními prvky jsou pohyb, vnímání a komunikace. Čerpá z různých vědních disciplín a lze jej využít při práci s klienty s různými omezeními, stimulovat je a navázat s nimi kontakt.

V nástavbovém kurzu si účastníci prohloubí a rozšíří svoje dovednosti z kurzu základního, jehož absolvování je podmínkou pro přihlášení do tohoto kurzu. 

Co se v kurzu naučíte:

  • seznámíte se s nástavbovými prvky konceptu bazální stimulace
  • naučíte se smyslově stimulovat klienty a dokážete tyto dovednosti využívat v praxi (orální, olfaktorická, optická, auditivní a taktilně-haptická stimulace)
  • seznámíte se s problematikou tělesného schématu u spastiků
  • dozvíte se, co je to biografická anamnéza
  • naučíte se vést dokumentaci podle konceptu bazální stimulace – realizace, plánování, hodnocení.

Absolventi kurzu obdrží Mezinárodní certifikát platný v celé EU MPSV a potvrzení o absolvování kurzu do sesterského indexu s certifikovaným razítkem platným v celé EU.

Pro koho je kurz určený

Rozsah kurzu

16 hodin (2 dny)

Místo konání

Diakonická akademie, Belgická 22, Praha 2

Akreditace

MPSV

Lektor/ka

Bc. Helena Dvořáková, Praxisbegleiter für Basale Stimulation® in der Pflege, registrační číslo 869

Doporučený počet účastníků

10 - 15

Cena

120 00

Manažer/ka kurzu

Michaela Lengálová

Telefon: 604 283 571

E-mail: michaela.lengalova@diakonie.cz

Čas konání

9:00 - 16:30 hod.

Reference od účastníků

Výborné bylo, že jsme si vnímání vyzkoušeli sami na sobě.

Celý kurz byl obrovským přínosem, spousta nových poznatků. Vyzkoušeli jsme si na sobě vše, co běžně používáme s klienty, jaké to pro ně je.

Lektorka Helena Dvořáková mě opět okouzlila svou lidskostí a empatickým přístupem.

Děkuji za úžasnou práci celé Diakonie.