Aktivizující péče o seniora - práce s imobilním a špatně komunikujícím klientem

!NOVÝ KURZ!, 8h (1den)

 

Termíny

17.9. 2020
Poslední VOLNÉ MÍSTO Přihláška
4.12. 2020

O kurzu

Kurz je zaměřen na aktivizaci klienta s výrazně sníženou soběstačností a s poruchou paměti. Pomocí praktických cvičení se účastník seznámí s různými možnostmi aktivizace. Nabízené aktivizační techniky zahrnují metody vycházející z reminiscence, smyslové aktivizace, validace a bazální stimulace. Kurz má za cíl podpořit pracovníky v tom, aby aktivity nabízeli a praktikovali i s klienty, u kterých se zdá, „že již to nemá cenu“, a aby pod vedením zkušené lektorky pochopili, že pro všechny klienty je přirozená aktivizace během dne smysluplná a tedy má „vždy cenu“.

Kurz je veden zážitkovou metodou a je úzce zaměřen na práci s imobilními klienty.

Co se v kurzu naučíte:

  • vcítit se prostřednictvím sebezkušenosti do člověka, který je upoután na lůžko a nemá podněty ze svého okolí
  • aplikovat reminiscenci u lůžka a poradit si s minimem pomůcek
  • posoudit stav a možnosti klienta a poté nastavit pro něj vhodnou aktivizaci
  • orientovat se v metodách a technikách, které nepotřebují složitou přípravu i v pomůckách, které jsou vhodné pro klienty nekomunikující a imobilní

Pro koho je kurz určený

Rozsah kurzu

8 hodin ( 1 den)

Místo konání

Diakonická akademie,s.r.o., Belgická 22, Praha2

Akreditace

MPSV

Lektor/ka

Mgr. Kateřina Sassmann

Doporučený počet účastníků

10-12

Jarní cena

1.890 Kč

Podzimní cena

2.040 Kč

Manažer/ka kurzu

Magdalena Sejková

Telefon: 739 320 671

E-mail: magdalena.sejkova@diakonie.cz

Čas konání

9:00 - 16:30