Ukončování spolupráce s klientem sociálních služeb

16 hodin (2 dny)

Termíny

4.10. 2023
4.-5.10.2023 Přihláška

O kurzu

Je ukončení práce s klientem nepopulární oblast Vaší práce? Často je to příčina stížností nebo špatného obrazu služby u veřejnosti. Přitom je běžnou praxí se občas setkávat s takovými klienty, kterým už jejich služba nemůže nic dalšího nabídnout, protože zvládli svou situaci, potřebují se posouvat v běžném životě dál a osamostatnit se. Nebo už služba není vhodná pro klienty, kteří překročí věkovou hranici, změní se jim zdravotní handicap, a tak se dostanou mimo vydefinovanou cílovou skupinu. Neméně závažnou se jeví i situace, pokud klient nedodržuje stanovená pravidla a zneužívá toho, že „nemá kam jinam jít“. A ve všech těchto případech může negativně ovlivnit rozhodování např. obava z veřejného mínění, vlastní lítost či nejistota z toho, co se s klientem stane.

Přijďte na kurz blíže se seznámit s oprávněnými způsoby ukončení práce s klientem. Zjistěte, jak s nimi pracovat již během jednání se zájemcem o službu. Kurz Vám pomůže uvědomit si, jaké má ukončení služby důsledky pro Vás i pro klienta a jak se na ně můžete připravit. Na kurzu se také dozvíte, kdy ukončení ze strany služby naopak možné není. V modelových situacích si natrénujete rozhovory s klientem (nebo s jeho rodinou) v případě výpovědi ze strany sociální služby.

Co se v kurzu naučíte:

 • budete mít přehled o možnostech ukončení smlouvy o poskytování služby s klientem
 • zjistíte, jak již během jednání se zájemcem vhodně vyjednat možné způsoby a ukončení služby
 • naučíte se, jak nastavit pravidla služby a jaké jsou možnosti ukončení služby při porušování pravidel včetně odpovědnosti za klienta
 • dozvíte se, kdy naopak není možné klientovi výpověď dát
 • na modelových situacích si natrénujete:
  • jak jednat s klientem, pro kterého již služba není vhodná
  • jak jednat s klientem, který porušuje závažným způsobem pravidla služby
 • naučíte se, jak se na takový rozhovor připravit a jak jej vést

Pro koho je kurz určený

Rozsah kurzu

16 hodin (2 dny)

Místo konání

Diakonická akademie, Belgická 22, Praha 2

Akreditace

MPSV

Lektor/ka

Mgr. Milena Koubková

Doporučený počet účastníků

8 - 12

Jarní cena

3.790 Kč

Podzimní cena

3.990 Kč

Manažer/ka kurzu

Jana Neužilová

Telefon: 731 631 413

E-mail: jana.neuzilova@diakonicka-akademie.cz

Čas konání

9:00 - 16:30 hod.

Reference od účastníků

 • Nejpřínosnější pro mě byly praktické poznatky, které můžeme v naší organizaci zavést do metodiky.
 • Do své praxe si odnáším především jednání s klientem při ukončování smlouvy, jak celý proces zastřešit, upravit případné formální nedostatky metodiky. 
 • Distanční průběh kurzu hodnotíme vesměs kladně. Technické problémy se první den neukázaly v podstatě žádné, druhý den občas, ale celkově možnost sledování výkladu nenarušily.
 • Uvítala jsem praktické typy z praxe lektorky a zkušenosti kolegů a kolegyň z jejich pracovišť.
 • Nejdůležitější z kurzu jsou pro mě: informace k dokumentům a smlouvě o poskytování sociální služby + vnitřní pravidla, rozhovor o ukončování služby, sdílení zkušeností z jiných služeb s ostatními účastníky.
 • Kurz mi přinesl větší jistotu v postupu při ukončování smlouvy, sdílení dobré praxe.
 • Jsem ráda za doplnění pravidel pro poskytování PS a informace k doplnění smlouvy.
 • Díky za přístup lektorky, bezpečné prostředí a názorné příklady řešení situace.
 • Byla vyvážená praktická i teoretická část
 • Mockrát děkuji za přínosné a příjemné dny