Komunikace s klienty, kteří nekomunikují běžným způsobem - lidé s mentálním postižením

8 hodin (1 den)

Termíny

14.6. 2023
3.10. 2023

O kurzu

Komunikace s lidmi nekomunikujícími běžným způsobem má svá specifika, a pokud jsou projevy klienta nesprávně chápány, může být nepochopení spouštěčem jeho problémového chování. V kurzu vedeném lektory s dlouholetou praxí v práci s klienty s mentálním postižením se dozvíte, v čem je komunikace s těmito klienty specifická, čeho se držet a čeho naopak vyvarovat. V druhé části kurzu si vše prakticky natrénujete na modelových příkladech.

Co se v kurzu naučíte:

  • specifika komunikace s lidmi s mentálním postižením, kteří nekomunikují běžným způsobem
  • rozpoznat své komunikační stereotypy a přizpůsobit svoji komunikaci komunikačním schopnostem klienta
  • uvědomovat si možné chyby při komunikaci s lidmi s mentálním postižením
  • navázat kontakt s klientem, využívat verbální a neverbální komunikaci, sledovat reakce klienta a rozpoznat, co klient svým občas problémovým chováním ve skutečnosti sděluje
  • poradit si v obvyklých náročných situacích s klienty (komunikace s neklidným, hyperaktivním, mlčícím, zmatným, odmítajícím nebo agresivním klientem)

Pro koho je kurz určený

Rozsah kurzu

8 hodin (1 den)

Místo konání

Diakonická akademie s.r.o., Belgická 22, Praha 2

Akreditace

MPSV

Lektor/ka

Mgr. Vladimíra Tomášová, Mgr. Petra Havlíčková, Mgr. Andrea Vachtlová

Doporučený počet účastníků

10 - 12

Jarní cena

2.490 Kč

Podzimní cena

2.690 Kč

Manažer/ka kurzu

Barbora Hašková

Telefon: 734 647 185

E-mail: barbora.haskova@diakonicka-akademie.cz

Čas konání

9:00 - 16:30 hod.