Bazální stimulace II. - nástavbový kurz

16 hodin (2 dny)

Termíny

9.11. 2020
9. - 10. 11. 2020 Přihláška
22.6. 2021
22.-23. 6. 2021 Přihláška

O kurzu

V nástavbovém kurzu si prohloubíte a rozšíříte svoje dovednosti z kurzu základního, jehož absolvování je podmínkou pro přihlášení do tohoto kurzu. 

Na tento kurz navazuje prohlubující kurz.

Co se v kurzu naučíte:

  • seznámíte se s nástavbovými prvky konceptu bazální stimulace
  • naučíte se smyslově stimulovat klienty a dokážete tyto dovednosti využívat v praxi (orální, olfaktorická, optická, auditivní a taktilně-haptická stimulace)
  • seznámíte se s problematikou tělesného schématu u spastiků
  • dozvíte se, co je to biografická anamnéza
  • naučíte se vést dokumentaci podle konceptu bazální stimulace – realizace, plánování, hodnocení.

Diakonická akademie pořádá tento kurz ve spolupráci s certifikovanou lektorkou Helenou Dvořákovou, která je i držitelkou akreditace MPSV a má desetiletou praxi v poskytování bazální stimulace.

Absolventi kurzu obdrží Mezinárodní certifikát Bazální stimulace platný v celé EU, osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu (akreditace MPSV) a potvrzení o absolvování kurzu do sesterského indexu s certifikovaným razítkem platným v celé EU.

Pro koho je kurz určený

Rozsah kurzu

16 hodin (2 dny)

Místo konání

Diakonická akademie, Belgická 22, Praha 2

Akreditace

MPSV

Lektor/ka

Bc. Helena Dvořáková, Praxisbegleiter für Basale Stimulation® in der Pflege, registrační číslo 869

Doporučený počet účastníků

10 - 15

Jarní cena

3.600 Kč

Podzimní cena

3.600 Kč

Manažer/ka kurzu

Dana Nejedlá

Telefon: 731 139 245

E-mail: dana.nejedla@diakonie.cz

Čas konání

9:00 - 16:30 hod.

Reference od účastníků

Výborné bylo, že jsme si vnímání vyzkoušeli sami na sobě.

Celý kurz byl obrovským přínosem, spousta nových poznatků. Vyzkoušeli jsme si na sobě vše, co běžně používáme s klienty, jaké to pro ně je.

Lektorka Helena Dvořáková mě opět okouzlila svou lidskostí a empatickým přístupem.

Děkuji za úžasnou práci celé Diakonie.