Bazální stimulace II. - nástavbový kurz

16 hodin (2 dny)

Termíny

4.11. 2021
4.-5. 11. 2021 - POSLEDNÍ 1 volné MÍSTO Přihláška

O kurzu

V nástavbovém kurzu si prohloubíte a rozšíříte svoje dovednosti z kurzu základního, jehož absolvování je podmínkou pro přihlášení do tohoto kurzu. Na tento kurz navazuje prohlubující kurz.

Co se v kurzu naučíte:

 • seznámíte se s nástavbovými prvky konceptu bazální stimulace
 • naučíte se smyslově stimulovat klienty a dokážete tyto dovednosti využívat v praxi (orální, olfaktorická, optická, auditivní a taktilně-haptická stimulace)
 • seznámíte se s problematikou tělesného schématu u spastiků
 • dozvíte se, co je to biografická anamnéza
 • naučíte se vést dokumentaci podle konceptu bazální stimulace – realizace, plánování, hodnocení.

Lektorka Bc. Helena Dvořáková, DiS. absolvovala certifikované výcviky v konceptu bazální stimulace v Rakousku a Německu a je jednou z mála lektorek tohoto konceptu v ČR (Praxisbegleiter für Basale Stimulation® in der Pflege - členka Mezinárodní asociace Bazální stimulace)

Diakonická akademie vydává osvědčení z akreditovaného kurzu MPSV.

Pro koho je kurz určený

Rozsah kurzu

16 hodin (2 dny)

Místo konání

Diakonická akademie, Belgická 22, Praha 2

Akreditace

MPSV

Lektor/ka

Bc. Helena Dvořáková, Praxisbegleiter für Basale Stimulation® in der Pflege, registrační číslo 869

Doporučený počet účastníků

10 - 15

Jarní cena

3.600 Kč

Podzimní cena

3.600 Kč

Manažer/ka kurzu

Kateřina Herciková

Telefon: 731 631 413

E-mail: katerina.hercikova@diakonicka-akademie.cz

Čas konání

9:00 - 16:30 hod.

Reference od účastníků

 • Výborné bylo, že jsme si vnímání vyzkoušeli sami na sobě.

 • Celý kurz byl obrovským přínosem, spousta nových poznatků. Vyzkoušeli jsme si na sobě vše, co běžně používáme s klienty, jaké to pro ně je.

 • Vyhovoval mi styl výuky a náplň obou 2 dnů. Jsem vděčná za zapojení stimulačních technik při podávání stravy a prohloubení předchozích informací z BS I.

 • Lektorka Helena Dvořáková mě opět okouzlila svou lidskostí a empatickým přístupem.

 • Vše co bylo řečeno bylo obohacující. Lektorka je neskutečně otevřená a empatická duše. 

 • Výborné bylo slyšet zkušenosti kolegyň z jiných domovů, propojení teorie s praktickými příklady.

 • Chtěla bych, aby se tohoto kurzu zúčastnili všichni moji spolupracovníci.Budu používat zklidňující a vjemové aktivity, bazální stimulaci.

 • Při své práci využiju poznatky jak stimulovat spastické části u klientů a všechny vědomosti ohledně podávání stravy.

 • Děkuji za úžasnou práci celé Diakonie.

 • Celkově hodnotím kurz jako velmi přínosný. Ráda se zúčastním pokračování kurzu - BS III.