Psychiatrické minimum III.

 

práce ve skup.psych.min.4

8 hodin (1 den)

Termíny

27.5. 2021
12.11. 2021

O kurzu

Aktivizace klientů s duševním onemocněním má řadu specifik, která by měla být zohledněna jak při vytváření individuálních plánů, tak i v přímé práci - ve specializovaných službách nebo v dalších službách, které tito klienti využívají. Jejich znalost Vám pomůže posílit individuální přístup a zvýšit kvalitu poskytované služby.

Podmínkou přihlášení je absolvování kurzu Psychiatrické minimum I.

Co se v kurzu naučíte:

  • seznámíte se se specifiky aktivizace klientů s duševním onemocněním a budete znát nejčastější rizika aktivizace u této cílové skupiny
  • získáte celkový přehled možností vhodné aktivizace pro tyto klienty
  • sami na sobě si vyzkoušíte vybrané formy aktivizace, které může připravit i bez odborného psychiatrického vzdělání a dokáže je po kurzu aplikovat u svých klientů

Pro koho je kurz určený

Rozsah kurzu

8 hodin (1den)

Místo konání

Diakonická akademie, Belgická 22, Praha 2

Akreditace

MPSV

Lektor/ka

Mgr. Petra Tošnerová

Doporučený počet účastníků

8 - 12

Jarní cena

2.090,- Kč

Podzimní cena

2.090 Kč

Manažer/ka kurzu

Kateřina Herciková

Telefon: 731 631 413

E-mail: katerina.hercikova@diakonie.cz

Reference od účastníků

• Hodně témat mě v kurzu zaujalo - práce a aktivity pro seniory, relaxace, hra s lidmi...

• Kurz byl hravý. Inspirovala jsem se k využití některých her i pro své klienty.

• Podívala jsem se z nového úhlu pohledu na psychicky nemocné klienty a jak k nim přistupovat. Mnoho věcí z kurzu použiju i pro praxi. 

• Oceňuju vyzkoušení si aktivit na sobě. Hry lze využít jak při práci s dětmi a seniory, ale i v běžném životě - jako dobrý zdroj zábavy. 

 • Různorodost, nápaditost, vhled, ukázky pomůcek na hry, které se používají s lidmi s duševním onemocněním.

• Díky za náhled, jak to vypadá v psychiatrické nemocnici, že se pacientům věnují.

• Lektorka navodila bezpečné prostředí, líbila se mi práce v týmu, důvěra v kolektivu při aktivitách.

• Líbily se mi relaxační techniky včetně nácvikových. Tento kurz mohu plně doporučit.

• Uplatním různé aktivity v rámci skupinových setkání klientů nebo i pro týmové aktivity zaměstnanců.

• Některé aktivity mi byly nepříjemné, ale nebyl problém je zvládnout. Lektorka nás naštěstí k ničemu nenutila. 

• Ještě bych ocenila více teorie či další příběhy z praxe.