Sebelaskavost jako zdroj naší síly I.- úvod do mindfulness

8h (1 den)

Termíny

7.6. 2021
Lektorka: Ing. Kamila Dvořáková, M.A., Ph.D. Přihláška
22.9. 2021
Lektorka: Mgr. Anna Reichová Přihláška

O kurzu

Všímavá sebelaskavost je jedním z pilířů naší sebedůvěry a sebeúcty. Je o odvaze vystavit se tomu, co se v nás skutečně děje. A s laskavým zájmem - jako dobrému příteli - nabídnout sám sobě pomocnou ruku. Pokud se ocitneme v obtížné situaci, nebo se nám něco nepovede, nabízí nám sebelaskavost nové možnosti, jak reagovat, aniž bychom se nechali odsoudit hlasem vnitřního kritika. Posiluje naši akceschopnost naplňovat naše cíle, jasně nastavovat hranice a říkat NE, když je to zapotřebí. Sebelaskavost je zdrojem naší vnitřní síly, občerstvuje nás. Přijďte načerpat z tohoto zdroje a  ochutnat nabídku mindfulness.

Co si z kurzu odnesete:

  • jednoduchá a účinná cvičení, která napomáhají zvládat stres a negativní emoce díky plnému prožívání přítomného okamžiku
  • profesionální  podporu v oblasti sebe-péče
  • náměty, jak získat odstup od posuzujících myšlenek a jak zacházet se svým vnitřním kritikem
  • zkušenost, jak být sám sobě nejlepším přítelem v každodenním životě i v náročných situacích

Na úvodní kurz navazuje kurz Sebelaskavost II., ve kterém si můžete protřednictvím interaktivních cvičení zmapovat základní aspekty sebelaskavosti.

 

Ing. Kamila Dvořáková, M.A., Ph.D. je lektorkou mindfulness a sebelaskavosti. Ve svých kurzech sdílí praktické způsoby, jak rozvíjet laskavou pozornost a jak se opravdově radovat ze života. Je energická a překypuje pozitivním přístupem, který s lehkostí a přirozeností umí předat i svým posluchačům.

 

Pro koho je kurz určený

Rozsah kurzu

8 hodin (1 den)

Místo konání

Diakonická akademie,s.r.o., Belgická 22, Praha2

Akreditace

MPSV

Lektor/ka

Ing. Kamila Dvořáková, M.A., Ph.D. , Mgr. Anna Reichová, Mgr. Šimon Grimmich

Doporučený počet účastníků

8-12

Jarní cena

2.090 Kč

Podzimní cena

2.090 Kč

Manažer/ka kurzu

Mgr. Alena Faberová

Telefon: 734 647 185

E-mail: alena.faberova@diakionie.cz

Čas konání

9:00 - 16:30 hod.