Rozvoj a posilování zdravé profesní sebeúcty pracovníků v sociální oblasti

16 hodin (2 dny)

Termíny

13.5. 2019
13. - 14. 5. 2019 - Poslední 3 VOLNÁ místa Přihláška
11.11. 2019
11. - 12. 11. 2019 Přihláška

O kurzu

Přiměřená a zdravá sebeúcta je nezbytným předpokladem pro výkon každé sociální služby, protože jen člověk, který respektuje sám sebe, dokáže respektovat klienta, umí dodržovat hranice, přijatelně odmítnout neoprávněný požadavek nebo přiměřeně reagovat na kritiku. Účastníci se v první části kurzu zaměří na poznání sama sebe z hlediska své aktuální sebeúcty a natrénují si odmítání nepřiměřených požadavků, které nejčastěji sebeúctu poškozují. Ve druhé části kurzu se pod vedením lektorky zaměří na vytváření konkrétních dovedností, které sebeúctu posilují a budují - zejména na možnosti realizace žádoucích životních změn, tvořivé řešení problémů a vytyčování reálných cílů v životě i na pracovišti.

Co se v kurzu naučíte:

  • ujasníte si pojem sebeúcta a její význam pro výkon své profese i pro osobní život
  • poznáte svoje silné stránky i hranice a získáte podněty, jak s nimi dále pracovat
  • posílíte svoji schopnost akceptovat lidi kolem sebe - kolegy i klienty - a dokáže více tolerovat jejich chyby a nenecháte se tolik „vytáčet“
  • natrénujete si odmítání nepřiměřených požadavků
  • seznámíte se se základními nástroji pro rozvoj sebeúcty - realizaci změn, tvořivé řešení problémů a vytyčování a realizaci životních a pracovních cílů - jak na pracovišti, tak i v osobním životě
  • posílíte svoji schopnost čelit pracovnímu stresu i syndromu vyhoření

Pro koho je kurz určený

Rozsah kurzu

16 hodin (2 dny)

Místo konání

Diakonická akademie, Belgická 22, Praha 2

Akreditace

MPSV

Lektor/ka

Mgr. Zdena Tmějová

Doporučený počet účastníků

8 - 12

Cena

3 190 Kč

Manažer/ka kurzu

Renata Andršová

Telefon: 733 167 715

E-mail: renata.andrsova@diakonie.cz

Čas konání

9:00 - 16:30 hod.

Reference od účastníků

Paní lektorka má charisma, ví, o čem mluví a hlavně hovoří tak, že v lidech probouzí zájem. Děkuji!

Jsem ráda, že jsem zjistila, že mám právo mít rezervy a hlavně že je nemusím měnit!

Kurz svou hloubkou předčil mé očekávání.

Tento kurz jsem měla absolvovat před započetím práce v sociální oblasti. Dosavadní kurzy, které jsem absolvovala, byly zaměřeny na druhé osoby (klienty, spolupracovníky…). Můj první kurz, který byl zaměřen na mou osobu. Lepšího kurzu jsem se doposud nezúčastnila.

Osobně i pracovně velmi přínosné. Nejlepší školení, na kterém jsem zatím byla.

Díky za možnost uvědomit si, jak se přijímám, jakou mám sebedůvěru, jak se umím ocenit a přijmout ocenění od druhých, jak říkat ne.

Odjíždím s předsevzetím udělat si čas na sebe a ten vyplnit radostí a energií.

Výborně strávené dva dny. Určitě budu doporučovat kolegům.

Díky lektorce za energii a otevřenost. Jel jsem si odpočinout, ale odjíždím, jak bych pracoval usilovně celé dva dny. Díky!

Nejpřínosnější bylo zaměření na cílenou změnu myšlenek, které mi automaticky naskakují.

Bylo přínosem podívat se na svoje sebevědomí a učit se odmítat a nebýt manipulovatelná.

Být upřímná sama k sobě ve věcech, které mi jdou a jsem v nich dobrá.

Milá, příjemná a otevřená atmosféra díky paní lektorce.

Tento kurz bych doporučila všem, nejen kolegům, ale i známým, přátelům a v neposlední řadě i rodině.