Komunikace s problémovými typy lidí I. a II.

úvod do problematiky, narcistická, závislá, hraniční a pasivně agresivní osobnost

- 16 hodin (2 dny)

Termíny

11.4. 2019
11. - 12. 4. 2019, PhDr. Miroslava Kolínová, Ph.D. Přihláška
17.6. 2019
17. - 18. 6. 2019, Mgr. Katarína Durecová Přihláška

O kurzu

Pracovníci sociálních služeb se ve své práci občas setkávají s klienty, se kterými je velmi obtížné se domluvit – běžně užívané formy komunikace se u nich míjejí účinkem, komunikace s nimi bývá velmi nepříjemná, protože pracovníci stále "cítí ve vzduchu" blížící se konflikt. Tito klienti bývají problematičtí i ve vztahu k ostatním klientům, vnášejí do společenství neklid a napětí, často vyvolávají spory a hádky.

V kurzu, který vede zkušená lektorka, se účastníci seznámí se základní typologií těchto problematických klientů a přiblíží si projevy několika častějších poruch osobnosti, které stojí za problematickým chováním řady z nich. Dozvědí se, jak s nimi komunikovat, aby omezili vznik nepříjemných a napjatých situací, a dostanou tipy, jakými způsoby mohou ve svých službách omezit negativní dopady chování těchto klientů.

Na tento dvoudenní kurz navazuje další, ve kterém se účastníci seznámí s dalšími problematickými typy osob (s obsedantně kompulzivní + histriónskou poruchou osobnosti).
Při objednání těchto 2 kurzů najednou (balíček Komunikace s problémovými typy lidí) získáte slevu 10% - ušetříte celkem 468 Kč.
Více v sekci SLEVY.

Co se v kurzu naučíte:

  • dokážete se orientovat v typologii problematických osob a budete vědět, že za chováním těchto lidí často stojí některá z poruch osobnosti
  • naučíte se orientačně rozpoznat osoby s narcistickou, závislou, hraniční a pasivně agresivní poruchou osobnosti a dozvíte se, jak vypadají jejich párové interakce
  • získáte přehled o úskalích, která mohou lidé s různými poruchami osobnosti do zařízení služeb vnášet, a dozvíte se, jak je možné těmto úskalím předcházet
  • seznámíte se se specifickými potřebami těchto klientů v oblasti komunikace a zvýšíte svoji úspěšnost při jednání s nimi

Pro koho je kurz určený

Rozsah kurzu

16 hodin (2 dny)

Místo konání

Diakonická akademi, Belgická 22, Praha 2

Akreditace

MPSV

Lektor/ka

Mgr. Katarína Durecová, PhDr. Miroslava Kolínová, Ph.D.

Doporučený počet účastníků

8 - 12

Cena

2 990 Kč

Manažer/ka kurzu

Renata Andršová

Telefon: 733 167 715

E-mail: renata.andrsova@diakonie.cz

Čas konání

9:00 - 16:30 hod.

Reference od účastníků

Skvělý přístup lektorky, lidskost, osobní nastavení, příběhy z praxe a záživný a poutavý způsob prezentace.

Většinou to bylo oprášení zkušeností, ale velmi přínosnou formou.

Děkuji paní lektorce za její podání tohoto tématu – nejen vysvětlení teorie, ale kazuistiky, úvahy.

Děkuji za perfektní vedení kurzu, za příjemné prostředí a ochotu.

Dobré rozpracování typologie poruch osobnosti + názorné příklady a doprovázející videa.

V praxi bych chtěla uplatnit reflexi poruch osobnosti, validizaci potřeb a emocí klientů.

Už vím, jaké chyby dělám a jak jednat s lidmi s problémovým chováním a jak předcházet konfliktům.