Jak úspěšně jednat s lidmi v prostředí sociálních služeb (podle typologie MBTI)

16 hodin (2 dny)

Termíny

22.5. 2019
22. - 23. 5. 2019 - PLNĚ OBSAZENO Přihláška
13.11. 2019
13. - 14. 11. 2019 - Poslední 4 VOLNÁ místa Přihláška

O kurzu

work3Práce v sociálních službách vyžaduje  jednat s mnoha lidmi - klienty, kolegy, nadřízenými, podřízenými, rodinnými příslušníky klientů, veřejností, aj.. Proč se s někým jedná dobře a s někým ne? Proč vznikají - často zdánlivě zbytečně - komplikované situace a vztahy? Do jaké míry je příčina v nás a jak naopak jednat s některými problémovými typy lidí?

To vše je obsahem tohoto kurzu, který vychází z typologie MBTI. Účastníci si vyzkoušejí, k jakému typu patří, se kterými lidmi se jim jedná dobře a se kterými hrozí potenciální konflikt. Dozvědí se také, co dělat, aby nebezpečí konfliktů snížili a dokázali se lépe dohodnout s různými typy lidí.

Co se v kurzu naučíte:

  • lépe poznáte sami sebe, dokážete identifikovat svoje slabé i silné stránky v komunikaci a pracovat s nimi
  • uvědomíte si, že každý člověk vnímá situaci jinak - na základě svých hodnot, zkušeností a postojů - a dokážete s tím pracovat
  • posílíte svoje sebevědomí a sebedůvěru při jednání
  • naučíte se lépe navazovat kontakty s lidmi a pozitivně na ně působit, budete vědět, jak eliminovat některé konflikty
  • budete lépe pracovat se svými emocemi, naučíte se lépe zvládat pracovní zátěž a omezíte riziko syndromu vyhoření.

Pro koho je kurz určený

Rozsah kurzu

16 hodin (2 dny)

Místo konání

Diakonická akademie, Belgická 22, Praha 2

Akreditace

MPSV

Lektor/ka

Mgr. Zdenka Tmějová

Doporučený počet účastníků

8 - 12

Cena

3 190 Kč

Manažer/ka kurzu

Renata Andršová

Telefon: 733 167 715

E-mail: renata.andrsova@diakonie.cz

Čas konání

9:00 - 16:30 hod.

Reference od účastníků

Lektorka je vtipná, dobře se poslouchá. Jsem na kurzu p. Tmějové podruhé a určitě ne naposled.

Byl dán prostor pro vlastní zkušenost a vyjádření se. Super!

Zjistila jsem více o sobě a následně s tím můžu pracovat tak, abych byla nejen v práci, ale i v osobním životě spokojenější. Lektorka byla úžasná!

Velice ráda k Vám jezdím na kurzy, i když jedu skoro přes celou republiku, protože jsou zajímavé, příjemné, efektivní a nikdy mi tak rychle na jiných kurzech neutíkal čas.

Tento kurz mě opravdu hodně naplnil, paní lektorka Mgr. Zdenka Tmějová mě pozitivně motivovala k prospěšným změnám.

Pochopila jsem, že je velmi důležité ke každému přistupovat individuálně a díky typologii osobnosti jsem se naučila lépe chápat své podřízené a poznala jejich silné a slabé stránky. A nejen jejich, ale i svoje.

Během kurzu jsem si uvědomila, že nejsou všichni jako já, naučila jsem se vnímat rozdílnost povah.

Naučila jsem se, jak využít svoje silné stránky a co raději delegovat.

V sociálních službách všichni víme, že ke každému klientovi je potřeba přistupovat individuálně. Na kurzu jsem si uvědomila, jak důležité je přistupovat individuálně i ke svým podřízeným. Naučila jsem se vybrat si vhodného pracovníka pro daný úkol.

Dozvěděla jsem se, jak úkolovat a motivovat jednotlivé podřízené podle typologie osobnosti.

Příjemné prostředí i lidé, díky za úžasnou atmosféru a kvalitu.

Paní Mgr. Tmějová otevřela oči, velmi profesionálním, příjemným a nenásilným způsobem. Začala jsem myslet i na sebe.