Asertivní komunikace v prostředí sociálních služeb – trénink asertivních technik

16 hodin (2 dny)

Termíny

28.3. 2019
28. - 29. 3. 2019 Přihláška
27.5. 2019
27. - 28. 5. 2019 Přihláška

O kurzu

Asertivita je styl komunikace, který je postavený na partnerském přístupu k druhým, umožňuje jasně, srozumitelně a přiměřeně vyjadřovat svoje názory a požadavky, navazovat a udržovat rovnoprávné mezilidské vztahy. Pomocí asertivního jednání snížíte hladinu každodenního stresu plynoucího z nedostatečné komunikace a nadměrné pracovní zátěže. Asertivní techniky Vám umožní řešit konflikty s nadhledem a prosadit vlastní názor. Pomohou Vám říkat „ne“, bránit se manipulaci a zvládat nepříjemné rozhovory. Asertivní jednání zvýší Vaše sebevědomí i výkon.

Těžiště kurzu je v nácviku a tréninku konkrétních asertivních technik. Vzhledem k malému počtu účastníků může lektorka ke každému účastníkovi přistupovat individuálně a pracovat s ním na oblastech komunikace, které chce a potřebuje ve své komunikaci zlepšit.

Co se v kurzu naučíte:

 • dokážete rozlišit asertivní, agresivní, manipulativní a pasivní styl komunikace a budete vědět, ve kterých situacích jsou jednotlivé styly vhodné
 • ujasníte si, který styl komunikace sami preferujete, kde jsou v komunikaci Vaše silné stránky a který styl byste měli posílit
 • získáte větší sebejistotu při komunikaci s klienty i kolegy a budete odolnější vůči manipulaci
 • dokážete lépe prosazovat své oprávněné požadavky a obhájit svůj názor
 • natrénujete si:
  • odmítání neoprávněného požadavku, uplatnění oprávněného požadavku a požádání o laskavost
  • podávání a přijímání kritiky, reakci na neoprávněnou kritiku
  • podávání a přijímání pochvaly, komplimentu a ocenění

Pro koho je kurz určený

Rozsah kurzu

16 hodin (2 dny)

Místo konání

Diakonická akademie, Belgická 22, Praha 2

Akreditace

MPSV

Lektor/ka

Mgr. Zdena Tmějová

Doporučený počet účastníků

8 - 12

Cena

3 190 Kč

Manažer/ka kurzu

Renata Andršová

Telefon: 733 167 715

E-mail: renata.andrsova@diakonie.cz

Čas konání

9:00 - 16:30 hod.

Reference od účastníků

Moc děkuji za nejpřínosnější kurz, na kterém jsem kdy byla!

Výborné nácviky rozhovorů a jejich následné rozebrání. Pochopila jsem, co je asertivní jednání.

Velmi přínosné – téma mě „vtáhlo“. Chci si trénovat reakci na konstruktivní kritiku, odpovědi manipulátorům, chci více pracovat na tom, jakým způsobem žádám.

Uvědomila jsem si, že je pro mě velmi obtížné přijímat kritiku a co s tím dělat.

Dobrý nácvik, jak reagovat na kritiku a když mě semele – uvědomit si, co jsem dokázala, uvědomit si oprávněnost či neoprávněnost kritiky.

Přestože nemám ráda techniku modelových situací, jsem ráda, že jsem si mohla určité role zahrát, vyzkoušet si asertivně reagovat. Mohla jsem sdílet svoji konkrétní situaci, se kterou si nevím zcela rady, a dostala jsem podněty.

Budu si více uvědomovat, když se mnou někdo manipuluje a nenechám se tolik zatlačit do kouta. Díky za nácvik asertivních technik.

Lektorka je úžasná, skvělá, příjemná. Chápající přístup a nadšení, se kterým vede kurz.