Specifika práce s lidmi s demencí pro sociální a vedoucí pracovníky

Sociální práce s lidmi se syndromem demence a jejich rodinami

- 112h (7 x 2 dny)

O kurzu

Nastavit dobrou a kvalitní péči o člověka s demencí je náročný úkol, který vyžaduje řadu specifických znalostí a dovedností. Přihlaste se na jedinečný kurz, ve kterém Vám přední odborníci z této oblasti předají v ucelené podobě všechno, co potřebujete znát a umět.

Kurz navazuje na více než 20letou tradici dlouhodobého vzdělávání v této oblasti, které nabízela Diakonie ČCE a Diakonická akademie, a kterým za tu dobu prošly stovky úspěšných absolventů, ale poprvé je zaměřen výhradně na práci sociálních a vedoucích pracovníků ve službách pro seniory s demencí. Na obsahu kurzu se podílejí odborníci z ČALS, Reminiscenčního centra, Diakonie (projektu Pečuj doma) aj.

CO SE V KURZU NAUČÍTE:

  • získáte ucelenou představu, jak pracovat s člověkem s demencí, jak nastavit optimální sociální službu a jak při práci s lidmi s demencí naplňovat standardy kvality
  • uvědomíte si různé aspekty dopadů demence na rodinu klienta, pochopíte, co rodina prožívá a jak jí účinně pomoci, dokážete rodinu zapojit do péče
  • budete se lépe orientovat v právech člověka s demencí, dozvíte se, jak správně pracovat s detencí a získáte větší jistotu při rozhodování v řešení mimořádných situací
  • dokážete se s klienty lépe domluvit, budete vědět, jak komunikovat s těmi, kteří se už slovně nevyjadřují
  • seznámíte se s nejnovějšími koncepty péče o člověka s demencí a jejich vývojovými trendy
  • dokážete metodicky a odborně v této problematice vést pracovníky v přímé práci
  • budete společně sdílet dobrou praxi a získáte řadu tipů pro kvalitativní posun své služby

LEKTOŘI:

PhDr. HANA JANEČKOVÁ, Ph.D. – jedna ze zakladatelek ČALS, vysokoškolská učitelka v oblasti zdravotně-sociální (ETF UK), propagátorka konceptu reminiscence v ČR

doc. MUDr. ROBERT RUSINA, Ph.D. – neurolog, specializující se na problematiku syndromu demence z medicínského pohledu

MICHAELA LENGÁLOVÁ, DiS. – vedoucí DZR v Diakonii ČCE Krabčicích v letech 2003 - 2013, konzultantka projektu Pečuj doma

Mgr. EVA PROVAZNÍKOVÁ – specialista metodiky sociálních služeb a interní kontrolor kvality v Diakonie ČCE, vedoucí DZR a specialistka vzdělávání v Diakonické akademii, s.r.o.

Přihlášením do kurzu splníte povinné vzdělávání na rok 2021 i 2022.

Pro koho je kurz určený

Rozsah kurzu

112 hodin ( 7 x 2 dny)

Místo konání

Diakonická akademie, Belgická 22, Praha 2

Akreditace

MPSV

Lektor/ka

PhDr. Hana Janečková, doc. MUDr. Robert Rusina, PhD. a další

Doporučený počet účastníků

12 - 20

Podzimní cena

13.900 Kč

Manažer/ka kurzu

Barbora Hašková

Telefon: 734 647 185

E-mail: barbora.haskova@diakonicka-akademie.cz

Čas konání

09:00 - 16:30, 112h vzdělávání - vždy 2 dny v měsíci

7 x 2 dny (výuka bude probíhat vždy ve 2denních blocích)