Oprávněné postupy sociálního pracovníka při ukončování spolupráce s klientem

16 hodin (2 dny)

Termíny

15.10. 2020
15. - 16.10.2020 - Poslední 2 VOLNÁ MÍSTA Přihláška
10.12. 2020
10. - 11.12.2020 Přihláška

O kurzu

Ukončení práce s klientem - také je to nepopulární oblast Vaší práce? Ano, často je to příčina stížností nebo špatného obrazu služby u veřejnosti. Přitom je běžnou praxí se občas setkávat s takovými klienty, kterým už jejich služba nemůže nic dalšího nabídnout, protože zvládli svou situaci a potřebují se posouvat dále v běžném životě, osamostatnit se. Nebo s klienty, kteří překročí věkovou hranici, kterým se změní zdravotní handicap, a tak se dostanou mimo vydefinovanou cílovou skupinu, a proto již služba není pro ně vhodná. Neméně závažnou se jeví i situace, pokud klient nedodržuje stanovená pravidla a zneužívá toho, že „nemá kam jinam jít“. A ve všech těchto případech může negativně ovlivnit rozhodování např. obava z veřejného mínění, vlastní lítost či nejistota z toho, co se s klientem stane.

Přijďte se na kurz blíže seznámit s oprávněnými způsoby ukončení práce s klientem. Zjistěte, jak s nimi pracovat již během jednání se zájemcem o službu. Přijďte se naučit uvědomovat si, jaké má ukončení služby důsledky pro Vás i pro klienta a jak se na ně můžete připravit. Na kurzu se také dozvíte, kdy ukončení ze strany služby naopak možné není. V modelových situacích si natrénujete rozhovory s klientem (případně s jeho rodinou) v případě výpovědi ze strany sociální služby.

Co se v kurzu naučíte:

  • budete mít přehled o možnostech ukončení smlouvy o poskytování služby s klientem
  • zjistíte, jak již během jednání se zájemcem vhodně vyjednat možné způsoby a ukončení služby
  • naučíte se, jak nastavit pravidla služby a jaké jsou možnosti ukončení služby při porušování pravidel včetně odpovědnosti za klienta
  • dozvíte se, kdy naopak není možné klientovi výpověď dát
  • na modelových situacích si natrénujete:
    • jak jednat s klientem, pro kterého již služba není vhodná
    • jak jednat s klientem, který porušuje závažným způsobem pravidla služby
  • naučíte se, jak se na takový rozhovor připravit a jak jej vést

Pro koho je kurz určený

Rozsah kurzu

16 hodin (2 dny)

Místo konání

Diakonická akademie, Belgická 22, Praha 2

Akreditace

MPSV

Lektor/ka

Mgr. Milena Koubková

Doporučený počet účastníků

8 - 12

Jarní cena

3.390 Kč

Podzimní cena

3.490 Kč

Manažer/ka kurzu

Kateřina Herciková

Telefon: 731 631 413

E-mail: katerina.hercikova@diakonie.cz

Čas konání

9:00 - 16:30 hod.