Asistovaný kontakt

32h (2 x 2 dny)

O kurzu

Jste pověřeni poskytovat asistovaný kontakt nebo o pověření usilujete?

Jste vystaveni velkým požadavkům na zvládnutí ne vždy bezproblémového vztahu? Setkávání dítěte/dětí s rodičem, který dítě nemá ve faktické péči (nebydlí s ním), je emočně náročné pro dítě, rodiče i pracovníky. Může docházet k napjatým a vyhroceným situacím, které je nutné ihned řešit. To klade na pracovníky povinnost vše dobře předem ošetřit smluvně, pořizovat si záznamy o průběhu kontaktu, zajistit bezpečné prostředí pro všechny zúčastněné. V kurzu, který vedou lektoři zkušení v asistovaném kontaktu, se dozvíte, jak metodicky, procesně i prakticky postupovat při přípravě a realizaci asistovaného kontaktu tak, aby byl pro dítě a rodinu přínosem.

Co se v kurzu naučíte:

 • porozumíte smyslu a účelu asistovaného kontaktu
 • naučíte se vytvářet bezpečné prostředí pro rodinu, dítě i sebe
 • získáte tipy na vhodné a praxí osvědčené aktivity pro průběh asistovaného kontaktu
 • naučíte se bezpečně komunikovat v rámci nejčastějších mimořádných situací
 • budete umět vytvořit smlouvu o asistovaném kontaktu a naučíte se ji i vhodně ukončit
 • budete vědět, jak pořizovat a psát záznamy o průběhu kontaktu včetně povinností ohledně OSPOD

Pro koho je kurz určený

Rozsah kurzu

32 hodin (2x 2 dny)

Místo konání

Belgická 22, Praha 2

Akreditace

MPSV

Lektor/ka

Mgr. Irena Macháčková, Mgr. Patrik Dráb, Daniela Gabrielová  a Mgr. Pavla Pejšová

Doporučený počet účastníků

8-12

Podzimní cena

6.300 Kč

Manažer/ka kurzu

Kateřina Herciková

Telefon: 731 631 413

E-mail: katerina.hercikova@diakonie.cz

Čas konání

9:00 - 16:30

Reference od účastníků

 • Moc bych chtěla poděkovat poděkovat paní lektorce, která nám předávala informace ze své praxe. Ocenila jsem také možnost nahlédnutí do standardů a vzoru dohod / smluv.

 • Určitě uplatním některé nápady, jak vést asistovaný kontakt - dobu, práci s rodiči, doplním dokumentaci a metodiku.

 • Paní Pejšová byla skvělá, informace, které nám předala byly velmi užitečné, přínosná byla cvičení, ale i "přednáška". Od paní Krpálkové byly velmi užitečné příklady z praxe.

 • Fakta z praxe, otevřený přístup.

 • Náhled pod pokličku více organizací.

 • Nejdříve jsem se zalekla toho, že ve 4 dnech budou přednášet 3 různé organizace. Ale po všech přednáškách toto vidím jako plus - každá organizace provozuje asistovaný kontakt jinak - jiné zkušenosti - více předaných informací pro nás.

 • Poznali jsme několik metod a forem asistovaného kontaktu.

 • Je vidět, že lektorka je profesionál a oblasti, které se věnuje, rozumí. Nic bych nedoplnila.