Nejbližší kurzy

Co nás čeká v příštích dnech a týdnech?

27. února 2019 Kulatý stůl: Jak řešit každodenní problémy pracovníků azylových domů pro matky s dětmi? - termín je plně obsazen

6. - 8. března 2019 Bazální stimulace I.

18. března 2019 Kulatý stůl: Jak řešit každodenní problémy v praxi chráněného a podporovaného bydlení? - 4 VOLNÁ místa

19. března 2019 Psychiatrické minimum I. - 4 VOLNÁ místa

20. března 2019 Aktivizující péče o klienta - praktický průvodce aktivizací běžného dne

21. března 2019 Kulatý stůl: Canisterapie - setkání ze dvou stran

22. března 2019 Co je zlobení, co je povaha a co už může být duševní onemocnění

22. března 2019 Kulatý stůl: Jak řešit každodenní problémy v praxi pečovatelské služby?

27. března 2019 Zvyšování psychické odolnosti pracovníků v sociálních službách

28. - 29. března 2019 Asertivní komunikace v prostředí sociálních služeb - trénink asertivních technik

1. - 2. dubna 2019 Emoční inteligence

1. - 2. dubna a 2. - 3. května 2019 Asistovaný kontakt

3. dubna 2019 Práce s neverbální komunikací - kurz plný praxe a zážitků

4. - 5. dubna 2019 Jak zvládat stres

8. dubna 2019 Kulatý stůl: Jak řešit každodenní problémy v praxi sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi

8. - 9. dubna 2019 Komunikace vedoucího pracovníka - trénink zadávání úkolů a podávání zpětné vazby podřízeným kolegům

11. dubna 2019 Psychiatrické minimum I.

11. - 12. dubna 2019 Komunikace s problémovými typy lidí I. a II.

15. dubna a 13. května 2019 Trénujeme paměť seniorů I. a II.

15. - 16. dubna 2019 Práce s agresí v sociálních službách pro lidi s mentálním postižením a autismem - s nácvikem vybraných šetrných úchopů

17. dubna 2019 Psychiatrické minimum II. - navazující - komunikace s lidmi s duševním onemocněním - termín plně obsazen

25. - 26. dubna 2019 Naučte se řešit konflikty!