Zastav se a zpomal... I.

8 hodin (1 den)

podzim nový

Termíny

9.6. 2023
13.9. 2023

O kurzu

Nestíháte? Nedaří se vám zklidnit každodenní vír myšlenek? Chtěli byste na chvíli vypnout, ale nevíte jak?

V pomáhajících profesích se věnuje velká pozornost druhým, jejich potřebám i jejich starostem. Abychom zdravě a efektivně pomáhali, potřebujeme se naučit svůj zájem, empatii a laskavost také obrátit sami k sobě, neboť péče o druhé a sebepéče mají být v rovnováze. První, co můžeme na této cestě k vnitřní stabilitě udělat, je zastavit se a ztišit.

Zveme k objevování vašeho vlastního těžiště - zdroje síly, naděje a odvahy. V semináři budete teoreticky i prakticky uváděni do kontemplace jako způsobu, jak být s tímto zdrojem v kontaktu.

Den strávíte v několika přibližně hodinových blocích, které vždy kombinují jednoduché praktické cvičení (obvykle jde o doprovázenou meditaci) s výkladem lektora. Cílem cvičení i výkladu je podpořit vás v postoji plně prožitého přítomného okamžiku, vnitřního ztišení a laskavé pozornosti.

Co si z kurzu odnesete:

 • několik jednoduchých cvičení a osobních postojů, které vám i v běžném životě pomohou poodstoupit od myšlenek a emocí a získat nad nimi větší nadhled
 • zkušenost, že ticho vnější napomáhá tichu vnitřnímu a má léčebný efekt
 • dotek vnitřní svobody, kterou nám nic a nikdo nemůže vzít
 • náměty, jak zvolnit životní tempo
 • vnitřní uvolnění, odpočinek, obnovení sil, dárek v podobě sebepéče

Pro koho je kurz určený:

 • pro pracovníky v pomáhajících profesích, kteří jsou empatičtí, umějí naslouchat, pomoc druhým berou vážně a už zahlédli riziko vyčerpání z práce s lidmi
 • pro ty, kteří tuší, že kdesi za vnitřním hlukem je ukrytý „ prostor“, kam můžeme vstoupit. Když si dovolíme ho zakusit, můžeme se dotknout toho, kým ve skutečnosti jsme.
 • pro ty, kdo jsou otevřeni novým zkušenostem a/nebo chtějí prohloubit svoji dosavadní zkušenost s vnitřním životem

Doprovázet vás bude zkušený lektor Robert Elva Frouz, který se zabývá osobním doprovázením v duchu kontemplace a vedením kurzů, jejichž společným jmenovatelem je kultivace laskavé pozornosti.

Je vhodné vzít si volné a pohodlné oblečení.

Doporučujeme těm, kteří mají opravdovou chuť poznat více sami sebe a prozkoumat nové cesty.  Kurz je hlavně inspirací, posilou a odměnou.

Pro koho je kurz určený

Rozsah kurzu

8 hodin (1 den)

Místo konání

Diakonická akademie, Belgická 22, Praha 2

Akreditace

MPSV

Lektor/ka

Mgr. Robert Elva Frouz

Doporučený počet účastníků

8 - 12

Jarní cena

2.590 Kč

Podzimní cena

2.790 Kč

Manažer/ka kurzu

Jana Neužilová

Telefon: 731631413

E-mail: jana.neuzilova@diakonicka-akademie.cz

Čas konání

9:00 - 16:30

Reference od účastníků

 • Uvědomila jsem si sebe sama díky reakcím svého těla při meditaci a cvičení. Děkuji za zklidnění, zamyšlení, pojmenování procesů, které běžně zažívám. 
 • Děkuji za krásný den a spoustu podnětů.
 • Naučila jsem se vnímat sebe, své pocity a oprostit se od okolí. Podle mě je to důležité pro relaxaci a vracení klidu do mysli.
 • Pro mne byl kurz příležitostí zastavit se a zažít si, že lze zpomalit, aniž by to bylo na úkor toho, co je třeba udělat. Opak je pravdou - zpomalím-li, dobiju baterky, zakotvím-li, nebude pro mne tak náročné, když bude moře rozbouřené - a ono rozbouřené je ve mně i kolem mne...

 • Děkuji všem organizátorům za možnost účastnit se a panu lektorovi za přípravu obsahu kurzu a jeho doprovázení i předávání toho, čím sám žije. Také za příjemnou, pokojnou atmosféru, svobodu a bezstresovost.
 • Příjemný přístup lektora a jeho rozhled na naladění na skupinu. Děkuji za možnost, abychom si vše na kurzu uchopili po svém na základě našich osobností a zvyklostí.
 • Kurz byl pro mne zajímavou a podnětnou zkušeností. Zajímavá mi přišla typologie enneagramu.
 • Na kurzu bylo spoustu "aha" momentů, pokoj, bezpečí, energie lektora, praktická zkušenost, radost z dobře využitého času, spousta tipů, co se vyhledat a přečíst. 
 • Naučila jsem se odevzdávat neřešitelné, relaxovat a naučit se žít v přítomnosti. 
 • Skvělý a smysluplný kurz se skvělým lidským lektorem. Z kurzu budu ještě dlouho čerpat. Moc děkuji!