Zastav se a zpomal...

8 hodin (1 den)

podzim nový

Termíny

2.12. 2022
LAST MINUTE SLEVA - 30% - POSLEDNÍ VOLNÉ MÍSTO Přihláška
3.4. 2023

O kurzu

Nestíháte? Nedaří se Vám zklidnit každodenní vír myšlenek? Chtěli byste na chvíli vypnout, ale nevíte jak?

V pomáhajících profesích se věnuje velká pozornost druhým, jejich potřebám i jejich starostem. Abychom zdravě a efektivně pomáhali, potřebujeme se naučit svůj zájem, empatii a laskavost také obrátit sami k sobě, neboť péče o druhé a sebepéče mají být v rovnováze. První, co můžeme na této cestě k vnitřní stabilitě udělat, je zastavit se a ztišit. Většinu času jsme totiž ve spěchu, obklopeni vnějším hlukem a přeplněni hlukem vnitřním. Zveme Vás k objevování vnitřního ticha za pomoci vědomě prožívaného pohybu, relaxace a doprovázené meditace. V kurzu se při většině aktivit zachovává skupinové ticho, které napomáhá vnitřnímu zklidnění, laskavému vnímání sebe sama a v konečném důsledku k obnovení sil. Přijďte si vyzkoušet vybrané techniky práce s tělem, které k Vám promlouvá prostřednictvím smyslů a touží být slyšeno.

Co si z kurzu odnesete:

 • vybrané techniky, které Vám pomůžou přenést pozornost od zahlcené mysli k vnímání vlastního těla
 • zkušenost, že ticho vnější napomáhá tichu vnitřnímu a má léčebný efekt
 • náměty, jak zvolnit nezdravé životní tempo
 • vnitřní uvolnění, odpočinek, obnovení sil, dárek v podobě sebepéče

Pro koho je kurz určený:

 • pro pracovníky v pomáhajících profesích, kteří jsou empatičtí, umějí naslouchat, pomoc druhým berou vážně a už poznali vyčerpání z práce s lidmi
 • pro ty, kteří již mají zkušenost s technikami zaměřenými na tělo a chtějí pokračovat na cestě vnitřního objevování
 • pro ty, kteří tuší, že kdesi za vnitřním hlukem je ukrytý „ prostor“, kam můžeme vstoupit. Když si dovolíme ho zakusit, můžeme se dotknout toho, kým ve skutečnosti jsme.

Kurzem Vás bude doprovázet zkušený lektor Robert Elva Frouz, který se zabývá osobním doprovázením v duchu kontemplace a vedením kurzů, jejichž společným jmenovatelem je kultivace laskavé pozornosti.

Na kurz je vhodné si vzít volné a pohodlné oblečení.

Doporučujeme tento kurz pro ty, kteří mají opravdovou chuť poznat sami sebe a je jim blízká problematika duchovna. Nedoporučujeme tento kurz absolvovat z důvodu, že je třeba splnit povinné vzdělávání. Kurz by neměl být pro vás nutností, nýbrž odměnou. Podobně zaměřený je i kurz Sebelaskavost jako zdroj naší síly I.

Pro koho je kurz určený

Rozsah kurzu

8 hodin (1 den)

Místo konání

Diakonická akademie, Belgická 22, Praha 2

Akreditace

MPSV

Lektor/ka

Mgr. Robert Elva Frouz

Doporučený počet účastníků

8 - 12

Podzimní cena

2.590 Kč

Manažer/ka kurzu

Lukáš Vydra

Telefon: 739 320 671

E-mail: lukas.vydra@diakonicka-akademie.cz

Čas konání

9:00 - 16:30

Reference od účastníků

 • Uvědomila jsem si sebe sama díky reakcím svého těla při meditaci a cvičení. Děkuji za zklidnění, zamyšlení, pojmenování procesů, které běžně zažívám. 
 • Moc přínosné zamyšlení nad životem, meditace, úvahy, stravování. Zpomalení, klid...
 • Líbila se mi meditace, společné všímavé jídlo, relaxace. Byl to nejlepší kurz, na kterém jsem za poslední roky byla.
 • Děkuji za krásný den a spoustu podnětů.
 • Naučila jsem se vnímat sebe, své pocity a oprostit se od okolí. Podle mě je to důležité pro relaxaci a vracení klidu do mysli.
 • Pro mne byl kurz příležitostí zastavit se a zažít si, že lze zpomalit, aniž by to bylo na úkor toho, co je třeba udělat. Opak je pravdou - zpomalím-li, dobiju baterky, zakotvím-li, nebude pro mne tak náročné, když bude moře rozbouřené - a ono rozbouřené je ve mně i kolem mne...

 • Děkuji všem organizátorům za možnost účastnit se a panu lektorovi za přípravu obsahu kurzu a jeho doprovázení i předávání toho, čím sám žije. Také za příjemnou, pokojnou atmosféru, svobodu a bezstresovost.
 • Příjemný přístup lektora a jeho rozhled na naladění na skupinu. Děkuji za možnost, abychom si vše na kurzu uchopili po svém na základě našich osobností a zvyklostí.
 • Kurz byl pro mne zajímavou a podnětnou zkušeností. Zajímavá mi přišla typologie enneagramu.