Základy komunikace s lidmi s demencí

8 hodin (1 den) - pouze na zakázku

O kurzu

V prakticky zaměřeném kurzu, který je určený především pro začínající pracovníky v přímé péči o lidi s demencí, získají účastníci základní informace a nástroje, které jim pomohou zlepšit dorozumívání s těmito klienty. Teoretické poznatky jsou omezeny na nezbytné minimum a těžiště kurzu tvoří praktický nácvik komunikace s lidmi s demencí na modelových situacích z praxe. Účastníci si ověří svoje dovednosti přizpůsobit komunikaci potřebám jednotlivých klientů a získají od lektorky užitečné podněty pro svůj další rozvoj v této oblasti.

Co se v kurzu naučíte:

  • seznámíte se se specifiky komunikace v závislosti na stádiu demence
  • poznáte svoje komunikační stereotypy a naučíte se přizpůsobit svoji komunikaci schopnostem klienta s demencí
  • naučíte se vytvořit podmínky a uplatňovat principy vedoucí k úspěšné a respektující komunikaci – navázání kontaktu, využívání verbální a neverbální komunikace, sledování reakcí klienta
  • dozvíte se základní informace o možnostech dorozumívání s klienty komunikujícími už jen neverbálně
  • dokážete si poradit v obvyklých náročných situacích (komunikace s neklidným, hyperaktivním, mlčícím, zmateným, odmítajícím nebo agresivním klientem)
  • uvědomíte si možné chyby a prakticky si ověříte, jak fungují zásady při komunikaci s lidmi s demencí
  • získáte větší sebejistotu a budete poskytovat kvalitnější službu

Pro koho je kurz určený

Rozsah kurzu

8 hodin (1 den)

Místo konání

Diakonická akademie, Belgická 22, Praha 2

Akreditace

MPSV

Lektor/ka

Mgr.Eva Provazníková, Mgr. Renáta Nentvichová Novotná, Michaela Lengálová, DiS.

Doporučený počet účastníků

8 - 12

Manažer/ka kurzu

Dana Čvančarová

Telefon: 731 139 245

E-mail: dana.cvancarova@diakonie.cz

Čas konání

9:00 - 16:30 hod.