Využití principů projektového řízení při zavádění změn v organizaci

8 hodin (1 den)

O kurzu

Jakákoli změna v organizaci si žádá systematický přístup a plánování, protože i ty nejlepší nápady narážejí při realizaci na řadu překážek. Potřebné změny je totiž třeba komplexně promyslet a naplánovat a získat pro ně ostatní kolegy a další subjekty. Projektové řízení nabízí osvědčené a praktické nástroje použitelné v řadě situací (např. zavádění nové služby, zahájení spolupráce s externím partnerem, zlepšení procesu příjmu nového klienta, rekonstrukce budovy, vytvoření systému klíčových pracovníků, apod...). V kurzu se seznámíte s principy, které můžete s úspěchem využívat při zavádění jakýchkoli změn bez ohledu na to, zda jim říkáte „projekt“ nebo ne.

Co se v kurzu naučíte:

  • seznámíte se s vybranými principy projektového řízení a řízení změny, které můžete univerzálně využít
  • ukážete si, jak dobře definovat změnu, kterou chcete realizovat, abyste ji mohli úspěšně a v co nejkratším čase zavést
  • dozvíte se, co dělat, abyste pro svůj záměr získali ostatní
  • získáte praktické rady a doporučení pro své aktivity a projekty

Pro koho je kurz určený

Rozsah kurzu

8 hodin (1 den)

Místo konání

Diakonická akademie, Belgická 22, Praha 2

Akreditace

MPSV

Lektor/ka

Mgr. Jan Soukup

Doporučený počet účastníků

9 - 12

Manažer/ka kurzu

Renata Andršová

Telefon: 733 167 715

E-mail: renata.andrsova@diakonicka-akademie.cz

Čas konání

9:00 - 16:30 hod.