Úvod do problematiky první pomoci v sociálních službách

na zakázku - 8 hodin (1 den)

O kurzu

Při práci v sociálních službách nastává nezřídka situace, kdy je klient náhle a akutně ohrožen na zdraví či na životě a je na jakémkoli přítomném pracovníkovi, aby okamžitě zasáhl.

V zážitkovém kurzu s malou dávkou adrenalinu, který vedou profesionální záchranáři, získáte nejen všechny potřebné informace, ale na modelových situacích se prakticky seznámíte s realitou některých vážnějších úrazů a vyzkoušíte si své reakce při poskytování první pomoci.

Co se v kurzu naučíte:

  • získáte jednoduché praktické návody, jak klientovi pomoci při život ohrožujících stavech
  • na maskovaných figurantech si natrénujete základní techniky první pomoci (resuscitaci, manipulaci s klientem v bezvědomí aj.)
  • v autentických modelových situacích si vyzkoušíte zásah při různých úrazech
  • vyzkoušíte si, „co s vámi udělá“ bezprostřední kontakt se život ohrožující situací a „otužíte se“ pro reálné situace v praxi

Pro koho je kurz určený

Rozsah kurzu

8 hodin (1 den)

Akreditace

MPSV

Lektor/ka

Stanislav Vlk, DiS.

Doporučený počet účastníků

8 - 14

Manažer/ka kurzu

Anežka Dvořáková

Telefon: 739 320 671

E-mail: anezka.dvorakova@diakonie.cz

Čas konání

8:45 – 9:00 prezence
9:00 – 16:30 kurz

Přestávky (2x15 min., 60 min. poledne) mezi jednotlivými bloky mohou být na základě dohody mezi lektorem a účastníky upraveny dle aktuální potřeby.

Pro získání osvědčení o absolvování kurzu je nezbytná 100% účast!