Rozvoj týmové spolupráce (2 denní)

16 hodin (2 dny) - kurz na zakázku

O kurzu

Umění týmové spolupráce je jednou z dovedností, na kterou se v dnešní době klade velký důraz. Dobře sestavený a fungující tým může poskytnout daleko kvalitnější a komplexnější služby klientům než jedinec nebo špatně fungující skupina.

V kurzu, který má zážitkový charakter, si ujasníte svoje představy o „ideálním“ týmu, lépe poznáte sebe i své kolegy – kde je Vaše místo a jakou roli v týmu zaujímáte, čím můžete týmu přispět. Ověříte si, jak dokážete v týmu řešit náročné pracovní situace, a získáte podněty, jak byste je mohli řešit lépe a efektivněji.

Na závěr si společně vytvoříte týmový akční plán, ve kterém si pod vedením lektora stanovíte konkrétní kroky k pozitivním změnám ve Vašem týmu.

Co se v kurzu naučíte:

  • ujasníte si ve svém týmu společnou představu dobře fungujícího týmu
  • lépe poznáte sami sebe i své kolegy v rámci fungování týmu, uvědomíte si svoje silné stránky i rezervy
  • zjistíte, jakou kdo zaujímá roli v týmu a v čem by mohl být týmu přínosný
  • společně si stanovíte konkrétní kroky, které povedou ke zlepšení spolupráce ve Vašem týmu

Pro koho je kurz určený

Rozsah kurzu

16 hodin (2dny)

Akreditace

MPSV

Lektor/ka

Mgr. Patricie Chvojková, Mgr. Tomáš Kršňák

Doporučený počet účastníků

8 - 12

Manažer/ka kurzu

Renata Andršová

Telefon: 733 167 715

E-mail: renata.andrsova@diakonicka-akademie.cz

Reference od účastníků

  • Fakt dobrý – pro poznání sama sebe, pro poznání kolegů a řešení problémů.

  • Nejlepší lektorka, co jsem měla možnost poznat.

  • Není co dodat – kurz byl naprosto bezkonkurenční, nejlepší, kterým jsem prošla.

  • Nejpřínosnější byly konkrétní aktivity – sebepoznání a poznání týmu, neotřelé techniky.

  • Nejpřínosnější pro mě bylo, jak se dívat „jinak“ na kolegy i lidi kolem sebe.

  • Paní lektorka byla perfektní, sympatická, velmi lidská. Vše bylo perfektně připravené, skvělé vedení kurzu. Lepší seminář jsem nezažila.