Rozvoj týmové spolupráce (1denní)

na zakázku - 8 hodin (1 den)

O kurzu

Umění týmové spolupráce je jednou z dovedností, na kterou se v dnešní době klade velký důraz. Dobře sestavený a fungující tým může poskytnout daleko kvalitnější a komplexnější služby klientům než jedinec nebo špatně fungující skupina.

V kurzu, který má zážitkový charakter, si ujasníte svoje představy o „ideálním“ týmu, lépe poznáte sebe i své kolegy – kde je vaše místo a jakou roli v týmu zaujímáte, čím můžete týmu přispět. Ověříte si, jak dokážete v týmu řešit náročné pracovní situace, a získáte podněty, jak byste je mohli řešit lépe a efektivněji.

Na závěr si společně vytvoříte týmový akční plán, ve kterém si pod vedením lektora stanovíte konkrétní kroky k pozitivním změnám ve vašem týmu.

Co se v kurzu naučíte:

  • ujasníte si ve svém týmu společnou představu dobře fungujícího týmu
  • lépe poznáte sami sebe i své kolegy v rámci fungování týmu, uvědomíte si svoje silné stránky i rezervy
  • zjistíte, jakou kdo zaujímá roli v týmu a v čem by mohl být týmu přínosný
  • společně si stanovíte konkrétní kroky, které povedou ke zlepšení spolupráce ve vašem týmu

Pro koho je kurz určený

Rozsah kurzu

8 hodin (1den)

Akreditace

MPSV

Lektor/ka

Mgr. Patricie Chvojková, Mgr. Josef Tůša, Mgr. Tomáš Kršňák

Doporučený počet účastníků

8 - 12

Manažer/ka kurzu

Renata Andršová

Telefon: 733 167 715

E-mail: renata.andrsova@diakonie.cz

Reference od účastníků

Super lektor. Živé školení.

Poznání sebe i ostatních kolegů při hrách.

Sblížení s kolegy, stmelení týmu.

Přínosné poznatky o týmu a ostatních kolezích.

Budeme vědět, jak uplatňovat komunikaci, spolupráci a vzájemnou pomoc.

Příjemný a milý lektor, který nás dokázal zaujmout a donutil se více zamyslet, jak zlepšit a zvýraznit komunikaci se všemi členy týmu.

Super aktivity.

Nové informace o mé roli v týmu.