Pohybová aktivizace seniorů I.

úvod do problematiky, dechová cvičení

- 8 hodin (1 den), kurz pouze na zakázku

O kurzu

Přiměřená tělesná kondice je velmi důležitá pro kvalitu našeho života a u seniorů to platí dvojnásob. Jedním z osvědčených prostředků k udržení celkové vitality a soběstačnosti klientů je pravidelná tělesná aktivizace přiměřená věku a možnostem jednotlivých klientů. Kurz je zaměřen na podporu přirozeného pohybu, kterou mohou dělat pracovníci v sociálních službách. Účastníci kurzu získají základní přehled o změnách ve stárnoucím organismu, dozvědí se o vhodných a nevhodných aktivitách pro seniory a prakticky si natrénují jednoduchá dechová cvičení, kterými mohou podpořit tělesnou kondici každého, i nepohyblivého klienta.

Na kurz volně navazují rozšiřující kurzy Pohybová aktivizace seniorů - podpora přirozeného pohybu páteře a Pohybová aktivizace seniorů - podpora přirozeného pohybu pánevní oblasti.

Co se v kurzu naučíte:

  • ujasníte si význam pohybové aktivizace seniorů
  • vymezíte si, co mohou dělat pracovníci v sociálních službách a co mohou dělat jen specializovaní zdravotníci
  • seznámíte se s fyziologickými změnami ve stárnoucím organismu a s nejčastějšími poruchami pohybového aparátu u klientů - seniorů
  • uvědomíte si rizika nevhodné pohybové aktivizace, dokážete stanovit zásady pro bezpečné cvičení
  • seznámíte se s cviky vhodnými pro podporu dýchání, změnu držení těla a celkového zlepšení funkce pohybového aparátu
  • naučíte se připravit a vést lekci dechového cvičení (vhodné i pro nepohyblivé klienty)
  • dozvíte se, jak klienta k pohybové aktivizaci vhodně motivovat

Pro koho je kurz určený

Rozsah kurzu

8 hodin (1 den)

Akreditace

MPSV

Lektor/ka

PhDr. Klára Daďová, Ph.D.

Doporučený počet účastníků

8 - 12

Manažer/ka kurzu

Anežka Dvořáková

Telefon: 739 320 671

E-mail: anezka.dvorakova@diakonie.cz

Čas konání

9:00 - 16:30 hod.