Muzikoterapie

zážitkový kurz

na zakázku - 8 hodin (1 den)

O kurzu

Kurz je veden zážitkovou formou. Jeho cílem je seznámit účastníky s možnostmi muzikoterapie v práci s jejich cílovou skupinou přímo v zařízení péče, kde pracují. V jedné části budou účastníci přítomni práci muzikoterapeuta přímo v zařízení, podle možnosti zařízení buď se skupinou klientů, nebo s jednotlivými klienty. V teoretické části získají znalost o tom, jakým způsobem může hudba pomoci jejich klientům, povědomí o možnostech muzikoterapie a komunikace pomocí hudby a praktické návody k použití hudby a hudebních nástrojů při práci s konkrétními klienty, včetně videoukázek a konkrétních kazuistik muzikoterapeutických setkání s klientem.

Co se v kurzu naučíte:

  • dozvíte se, co je a co není muzikoterapie - ne každé zpívání s klienty je skutečná muzikoterapie
  • zjistíte, jak lze hudbu používat v přímé práci s klienty
  • sami na sobě si vyzkoušíte, jak muzikoterapie funguje
  • zjistíte, jak může muzikoterapie vypadat v praxi s klienty, co se při ní děje a také na co byste si měli dát pozor
  • prakticky si vyzkoušíte, jakým způsobem lze používat hudební nástroje k nonverbální komunikaci s klientem
  • na konkrétních kazuistikách práce s klienty a videoukázkách si ukážete a rozeberete reakce klientů a možnosti práce s použitím hudby

Lektorka: Mgr. Jana Fojtíčková - Muzikoterapii se aktivně věnuje od roku 2008. Zpočátku pracovala s lidmi s mentální retardací a autismem, následně s lidmi s duševním onemocněním. V současné době se věnuje muzikoterapii s pacienty s těžkým duševním onemocněním v psychiatrické nemocnici včetně geriatrických oddělení a pracuje také jako muzikoterapeutka s lidmi s Alzheimerovou nemocí a s dospělými s poruchami autistického spekra. Je členkou Rady České muzikoterapeutické asociace CZMTA.

Pro koho je kurz určený

Rozsah kurzu

8 hodin (1 den)

Akreditace

MPSV

Lektor/ka

Mgr. Jana Fojtíčková

Doporučený počet účastníků

8 - 12

Manažer/ka kurzu

Renata Andršová

Telefon: 733 167 715

E-mail: renata.andrsova@diakonie.cz