Krizové plánování - práce s klienty s problémovým chováním

8 hodin (1 den) - pouze na zakázku

O kurzu

Jedním z nejnáročnějších aspektů péče o lidi s postižením nebo autismem je agresivní a problémové chování. Pro pracovníky, kteří nejsou na tyto situace připraveni, vzniká neúměrná pracovní zátěž, která nezřídka končí odchodem ze sociálních služeb. V kurzu, který vede lektorka s mnohaletými zkušenostmi s prací v domově pro osoby s mentálním postižením, autismem a těžkým problémovým chováním, se dozvíte, jak lze řadě takových situací předcházet pomocí krizového plánu, jak rozpoznat blížící se afekt klienta a jak do něj účinně a včas zasáhnout. Získáte větší jistotu při práci s „těžkými“ klienty a zmírníte své obavy, zda další náročnou situaci dokážete zvládnout.

Co se v kurzu naučíte:

 • lépe pochopíte chování svých klientů, naučíte se vnímat jejich potřeby a signály napětí a budete vědět, jak předcházet problémovému chování a krizovým situacím
 • získáte větší jistotu v práci s agresivními klienty – budete vědět, jak můžete svým přístupem agresi předcházet, rozpoznáte riziko krizové situace a budete vědět, jak můžete průběh krizové situace ovlivnit
 • naučíte se sestavit krizový plán a budete vědět, jak s ním pracovat
 • dozvíte se, jak posoudit vhodnost možných krizových postupů a navrhnout takový, který bude odpovídat vašim psychickým i fyzickým možnostem a zároveň bude přiměřený pro klienta
 • budete lépe zvládat vlastní emoce při krizové situaci

Pro koho je kurz určený

Rozsah kurzu

8 hodin (1 den)

Místo konání

Diakonická akademie, Belgická 22, Praha 2

Akreditace

MPSV

Lektor/ka

Bc. Kateřina Balická, DiS.

Doporučený počet účastníků

8 - 14

Manažer/ka kurzu

Dana Nejedlá

Telefon: 731 139 245

E-mail: dana.nejedla@diakonie.cz

Čas konání

9:00 - 16:30 hod.

Reference od účastníků

 • Ujasnila jsem si, co si můžu dovolit k agresivnímu klientovi, jak se k němu chovat a popř. různé možnosti řešení. Díky kurzu dokážu pozměnit či vylepšit krizové plány.

 • Velmi dobrá cvičení, kde jsme přemýšleli nad tím, jak se v dané chvíli zachovat.

 • Výborná lektorka, užitečný obsah – práce se skupinou a reakce na okamžité podněty ze skupiny.

 • Informace byly praktické, ze života, dají se používat každodenně.

 • Bylo to záživné a odnáším si i to, že je potřeba mít ke klientům pozitivní přístup s otevřenou myslí – nálada klientů se odráží od nás i na nás.

 • Přínosné bylo uvědomit si přístup pro svou praxi – jak to u nás funguje a jak by to fungovat mohlo.

 • Skvělé a užitečné kazuistiky.

 • Vše bylo přehledné a výklad paní lektorky dokonalý.

 • Oceňuji praktické zkušenosti lektorky a otevřenou komunikaci.

 • Nejpřínosnější bylo zjištění, že potřebuji zvládat svůj vztek a nepotlačovat jej. A také že nežiji v ideálním světě, problémový klient bude zkrátka problémový.

 • Díky za řešení různých situací s našimi klienty. A za vstřícný a milý přístup lektorky.

 • Nejpřínosnější byly příklady dobré praxe, o kterých lektorka mluvila.