Komunikace v týmu pracovníků v sociálních službách

na zakázku - 16 hodin (2 dny)

O kurzu

Práce s klienty v sociálních službách je vždy týmovou záležitostí. Nezbytnou podmínkou k tomu je efektivní komunikace mezi jednotlivými členy a dobře nastavené informační toky v zařízení.

Co se v kurzu naučíte:

  • ujasníte si, které informace jsou pro kvalitní plnění vaší služby důležité
  • uvědomíte si, proč je nezbytné tyto informace sdílet a jak si je můžete co nejjednodušeji předávat
  • pod vedením lektorky odhalíte komunikační zlozvyky ve svém týmu, které negativně ovlivňují atmosféru na pracovišti, snižují vaši motivaci a ohrožují dobrou pověst vašeho zařízení (snižování významu práce druhých, pomlouvání a stereotypní přístup ke kolegům a nadřízeným, šíření zkreslených negativních informací o fungování a chodu zařízení v soukromí či na veřejnosti apod.) – pochopíte, jaký mohou mít dopad pro organizaci i jednotlivé pracovníky
  • uvědomíte si význam budování dobrého obrazu zařízení na veřejnosti a dozvíte se, jak k tomuto pozitivnímu obrazu můžete sami přispět
  • naučíte se dívat na kolegy z více úhlů, uvědomíte si, v čem je každý pro tým přínosem, dokážete se navzájem ocenit, povzbudit i konstruktivně kritizovat
  • vyzkoušíte si několik komunikačních technik, které předcházejí vzniku "dusna" na pracovišti (ocenění druhých, pochvala, konstruktivní kritika) a přispívají k tvůrčí, respektující a otevřené pracovní atmosféře, která se pozitivně odráží i v poskytování služeb klientům – naučíte se omezit různá nedorozumění ve svém týmu, šumy a fámy
  • dokážete druhé naladit a vytvořit příjemnou atmosféru ve svém týmu, kde se budete cítit dobře a bude se vám lépe pracovat

Součástí zakázky je analýza potřeb vašeho týmu. Před kurzem vám zavoláme nebo se sejdeme osobně, abychom mohli probrat silné a slabé stránky vašeho týmu a vaše očekávání od kurzu, a těm pak přizpůsobit jeho obsah.

Po skončení kurzu nabízíme vedoucímu týmu hodinovou konzultaci se zpětnou vazbou lektora. Máte možnost společně s lektorem probrat, jak můžete jako vedoucí pracovník podpořit nastavené změny v týmu, aby pro vás absolvovaný kurz byl co nejefektivnější.

Pro koho je kurz určený

Rozsah kurzu

16 hodin (2 dny)

Akreditace

MPSV

Lektor/ka

Ing. Helena Chvátalová,  Mgr. Patricie Chvojková

Doporučený počet účastníků

8 - 12

Manažer/ka kurzu

Renata Andršová

Telefon: 733 167 715

E-mail: renata.andrsova@diakonie.cz

Reference od účastníků

Děkuji – celý kurz byl výborný, skvělá lektorka, lidský přístup.

Odnáším si nové návody na řešení konfliktů a odhodlání nenechat konflikty „vyšumět“. Budu se umět postavit za svůj názor. Vše má své řešení.

Nejpřínosnější bylo řešení případů prakticky na ukázkových případech.

Jednoduché, srozumitelné vysvětlení principů komunikace, vedoucí k odhalení chyb, kterých se dopouštím.

V komunikaci bych chtěla odstranit předpoklady a domněnky.

Skvělý kurz, skvělé podání paní lektorky!

Na kurzu mi bylo moc hezky, děkuji.