Komunikace v týmu pracovníků sociálních služeb

na zakázku - 16 hodin (2 dny)

O kurzu

Práce s klienty v sociálních službách je vždy týmovou záležitostí. Nezbytnou podmínkou k tomu je dobrá  komunikace a dobře nastavené informační toky v zařízení.

Co se v kurzu naučíte:

 • ujasníte si, které informace jsou pro vaši práci důležité
 • pochopíte, proč je nezbytné tyto informace sdílet a jak si je můžete co nejjednodušeji předávat
 • odhalíte komunikační zlozvyky, které negativně ovlivňují atmosféru na pracovišti, snižují vaši motivaci a ohrožují dobrou pověst vašeho zařízení (snižování významu práce druhých, pomlouvání a stereotypní přístup ke kolegům a nadřízeným apod.) – pochopíte, jaký mohou mít dopad pro organizaci i jednotlivé pracovníky
 • naučíte se dívat na kolegy z více úhlů, uvědomíte si, v čem je každý pro tým přínosem, dokážete se navzájem ocenit, povzbudit i konstruktivně kritizovat
 • vyzkoušíte si několik komunikačních technik, které předcházejí vzniku "dusna" na pracovišti (ocenění druhých, pochvala, konstruktivní kritika) a přispívají k tvůrčí, respektující a otevřené pracovní atmosféře - naučíte se omezit různá nedorozumění ve svém týmu, šumy a fámy
 • dokážete druhé naladit a vytvořit příjemnou atmosféru ve svém týmu, kde se budete cítit dobře a bude se vám lépe pracovat

Součástí zakázky je analýza potřeb vašeho týmu. Před kurzem probereme silné a slabé stránky vašeho týmu a vaše očekávání od kurzu, a těm pak lektorka přizpůsobí jeho obsah.

Pro koho je kurz určený

Rozsah kurzu

16 hodin (2 dny)

Akreditace

MPSV

Lektor/ka

Ing. Helena Chvátalová,  Mgr. Patricie Chvojková

Doporučený počet účastníků

8 - 12

Manažer/ka kurzu

Renata Andršová

Telefon: 733 167715

E-mail: renata.andrsova@diakonicka-akademie.cz

Reference od účastníků

 • Děkuji – celý kurz byl výborný, skvělá lektorka, lidský přístup.

 • Odnáším si nové návody na řešení konfliktů a odhodlání nenechat konflikty „vyšumět“. Budu se umět postavit za svůj názor. Vše má své řešení.

 • Chci poděkovat paní lektorce za velmi laskavý přístup a za její energii, kterou do školení vkládala.

 • Jednoduché, srozumitelné vysvětlení principů komunikace, vedoucí k odhalení chyb, kterých se dopouštím.

 • V komunikaci bych chtěla odstranit předpoklady a domněnky.

 • Skvělý kurz, skvělé podání paní lektorky!

 • Oba dva dny kurzu byly nabité konkrétními technikami komunikace a uvědomění si těchto technik - fungování týmového myšlení, jak prodat myšlenku...

 • Lektorka byla fantastická. Pozitivní člověk na pravém místě. Kurz byl velice prospěšný s velkým přínosem pro mě. Děkujeme Vám.