Komunikace s klienty, kteří nekomunikují běžným způsobem

8 hodin (1 den) - pouze na zakázku

O kurzu

Komunikace s lidmi nekomunikujícími běžným způsobem má svá specifika, a pokud jsou projevy klienta nesprávně chápány, může být nepochopení spouštěčem jeho problémového chování. V kurzu vedeném lektory s dlouholetou praxí v práci s klienty různých cílových skupin se dozvíte, v čem je komunikace s těmito klienty specifická, čeho se držet a čeho naopak vyvarovat. V druhé části kurzu si vše prakticky natrénujete na modelových příkladech.

Co se v kurzu naučíte:

  • specifika komunikace s lidmi, kteří nekomunikují běžným způsobem (lidé s demencí, lidé s mentálním postižením, lidé s duševním onemocněním apod.)
  • rozpoznat své komunikační stereotypy a přizpůsobit svoji komunikaci komunikačním schopnostem klienta
  • uvědomovat si možné chyby při komunikaci s lidmi z Vaší cílové skupiny
  • navázat kontakt s klientem, využívat verbální a neverbální komunikaci, sledovat reakce klienta a rozpoznat, co klient svým občas problémovým chováním ve skutečnosti sděluje
  • poradit si v obvyklých náročných situacích s klienty (komunikace s neklidným, hyperaktivním, mlčícím, zmatným, odmítajícím nebo agresivním klientem)

Pro koho je kurz určený

Rozsah kurzu

8 hodin (1 den)

Akreditace

MPSV

Lektor/ka

Michaela Lengálová, DiS., Mgr. Vladimíra Tomášová, Mgr. Petra Tošnerová

Doporučený počet účastníků

10 - 12

Manažer/ka kurzu

Barbora Hašková

Telefon: +420734647185

E-mail: barbora.haskova@diakonicka-akademie.cz